Linkovi

Internet pomaže u zapošljavanju siromašnih


Internet pomaže u zapošljavanju siromašnih
Internet pomaže u zapošljavanju siromašnih

Organizacija „Samasors“ pomaže siromašnim radnicima da pronađu posao putem interneta. Američki Državni sekretarijat je ovih dana dodelio toj organizaciji nagradu za pronalaženje novih načina pomoći ženama i devojkama. Osnivačica „Samasorsa“, Lajla Džana, kaže da je pomaganje ljudima da pronađu posao bolje od suzbijanja siromaštva dobrotvornim prilozima.

„Nisam pristalica dobrotvornih priloga… mislim da su dobrotvorni prilozi loša usluga ljudima kojima želite da pomognete.“

Lajla Džana je osnivač i izvršna direktorka „Samasorsa“, nevladine organizacije koja koristi internet i ogroman digitalni rad da bi zaposlila stotine siromašnih u svim delovima sveta.

Ljudi žele sami da zarade novac i sami odluče kako će da ga potroše i mislim da je najveća tragedija sveta u razvoju, zajednica koje se razvijaju, to što mi često diktiramo siromašnim ljudima šta treba i šta ne treba da rade i smatram da je to omalovažavanje.“

Džana je diplomirala na Harvardskom univerzitetu i najveći deo protekle decenije radila u razvojnom sektoru i obilazila siromašne zemlje. Ali prilikom svog prvog odlaska u Ganu, u 17. godini, otkrila je neizmeran izvor – ljudski um. Mnoga siromašna deca koju je srela su bila bistra i govorila engleski – imala su i potencijal i znanje.

„To mi je potpuno promenilo shvatanje privrednog razvoja i siromaštva i shvatila sam da ne živimo u svetskom sistemu koji se zasniva na dobroti.“

Ideja o osnivanju „Samasorsa“ rodila se kasnije, kada je bila u jednom centru u Indiji u kojem se obavljao deo posla menadžerske firme za koju je radila. Ako ljudi u siromašnim delovima mogu za rad da koriste internet, palo joj je na pamet da bi to isto moglo da radi bezbroj stanovnika ruralnih područja.

Tako je nastala organizacija “Samasors”. Sa sedištem u San Francisku, njena organizacija sklapa ugovore za digitalne poslove sa velikim tehnološkim organizacijama, a onda velike projekte deli na takozvane “mikroposlove”, koji su dostupni radnicima “Samasorsa” gde god da imaju kompjutere i vezu sa interentom.

Poslovi obuhvataju stavljanje podataka na veb, kao i dopunu tih podataka titlovanjem slika i proveru informacija.

„Samasors“ sada sarađuje sa 16 centara širom Afrike, južne Azije i Haitija. Od kako je 2008. počela poslovanje, Džana kaže da je „Samasors“ isplatio preko milion dolara za rad više od 1500 ljudi – većinom žena.

Mnoga nasilja nad ženama, kaže Džana, proizilaze iz njihove nemogućnosti da samostalčno zarade za život. Ali kada ženi date posao koji može da obavlja putem kompjutera, korist je višestruka.

„Počinju da ih poštuju zbog onoga što imaju u glavi, a ne zbog izgleda.“

Neki smatraju da ovaj način otvaranja radnih mesta u inostranstvu ugrožava američki ekonomski rast. Džana kaže da „Samasors“ pokušava da pronađe način da svojom tehnologijom pomogne sve većem broju Amerikanaca ispod praga siromaštva. Međutim, dodaje da borba protiv siromaštva zahteva mnogo šire, globalne vidike.

Potrebno je da shvatimo da je svaka osoba – osoba, bilo da se radi o nekom siromašku iz Bangladeša ili ruralnog Misisipija i da svako zaslužuje našu pažnju.“

Džana zamišlja prerastanje „Samasorsa“ u svetsku organizaciju za društveno poslovanje, koja će podsticati otvaranje porodičnih i sličnih firmi koje će zapošljavati hiljade, ako ne i milione inače siromašnih muškaraca i žena i omogućiti im da se dostojanstveno izvuku iz siromaštva.
dapXS
SM
MD
LG