Linkovi

Roditelji u Srbiji smatraju da narkomanija nije "prava bolest"


Istraživanje o informisanosti i stavovima roditelja o zloupotrebi droga pokazalo je da čak 52 odsto roditelja smatra da narkomanija nije prava "prava bolest". Istraživanje je povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga , sprovela Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti "Vita" iz Novog Sada.

Navedeno istraživanje je urađeno na uzorku od 307 roditelja srednjoškolaca u Novom Sadu, a kako je rekao autor projekta i direktor bolnice "Vita", Milan Vlaisavljević, ono je pokazalo da roditelji postaju svesniji rizika narkomanije u odrastanju svoje dece, ali je i iznedrilo potrebu za dodatnim osnaživanjem i boljim nivoom informisanosti roditelja, kao preduslovom da se adekvatno odgovori na izazove.

Vlaisavljević je rekao da dobijeni rezultati pomenutog istraživanja i pored pozitivnih trendova i dalje pozivaju na oprez i, ali i odlučno angažovanje celokupnog društva, pre svega onih koji učestvuju u obrazovanju i vaspitanju dece, jer su generatori širenja problema zloupotrebe droga i dalje prisutni.

Poslednjih godina, kako je Vlaisavljević naglasio, na tržistu se pojavljuje i veliki broj novih droga o kojima se generalno malo zna, a koje mogu da izazovu dramatične posledice.

"Dobar početak mogli bi biti rezultati koji ukazuju da je zloupotreba droga sve manje tabu tema u porodicama i koji ukazuju da raste svest o narkomaniji kao opštem riziku odrastanja u savremenom društvu," rekao je Vlaisavljević, dodajući da je istraživanje pokazalo je da se 80 odsto ispitanih roditelja trudi da ima aktivnu komunikaciju sa svojom decom na tu temu.

Značajno veći procenat roditelja, u odnosu na ispitivanje sprovedeno 2010. godine, danas smatra da je podela na "lake" i "teške" droge neopravdana, taj procenat 2010. godine bio je 44 odsto, a 2017. godine je 65 odsto.

Takođe, povećan je i procenat onh koji smatraju da je narkomanija problem koji se može rešiti (danas 61 odsto, a pre sedam godina 44 odsto) kao i onih koji bi u slučaju potrebe potražili stručnu pomoć, kojih je danas čak 97 odsto, a 2010. godine bilo ih je 79 odsto.

"Za razliku od ovih pozitivnih pomeranja, određene predrasude su i dalje prisutne u značajnoj meri, pa tako pored pomenutih 52 odsto roditelja koji smatraju da narkomanija i nije "prava bolest" već više "slabost volje i licnosti", čak 50 odsto ispitanika smatra da je "čvrsta volja" način rešavanja problema", rekao je Vlaisavljević, pojasnivši da su posledice takvog stava najčešće neadekvatan pristup rešavanju problema, što, kako je naglasio, dovodi do gubitka vremena i brojnih bezuspešnih pokušaja lečenja.

Istraživanje je pokazalo i da roditelji i dalje u visokom procentu, čak 43 odsto njih, ima nizak stepen prepoznavanja jasnih pokazatelja zloupotrebe droga.

On je dodao činjenica da veliki procenat roditelja od čak 79 odsto smatra da nema dovoljno preventivnih programa, te da je 64 odsto roditelja spremno da aktivno učestvuje u tim programima, ukazuje da ima dosta prostora i potrebe da se takvi programi i organizuju uz aktivnije učešće i značajniju ulogu zdravstvenog i obrazovnog sistema u prenosu relevantnih informacija.

Međunarodni dan borbe protiv droga obeležava se širom sveta, a ovogodišnja kampanja se održava pod sloganom "Prvo saslušaj".

Ministarstvo zdravlja Srbije podsetilo je da je u skladu sa Strategijom o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014–2021. godine pokrenulo inicijativu za uvođenje preventivnog programa za sprečavanje rizičnog ponašanja kod dece i omladine.

Pored Ministarstva zdravlja, u realizaciji programa učestvuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta.

Cilj programa za sprečavanje rizičnog ponašanja kod dece i omladine jeste da se mladima obezbedi zdrav i bezbedan način odrastanja, unapređenje zdravlja mladih i prevencija rizičnog ponašanja kroz edukacije o zdravim stilovima života.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG