Linkovi

Protiv predloženih promena Ustava ustali i beogradski advokati


Advokatska komora Beograda
Advokatska komora Beograda

Nakon profesionalnih udruženja sudija, tužilaca i tužilačkih pomoćnika, nekih aktivnih i penzionisanih sudija pojedinačno i organizacija civilnog društva, protiv ustavnih promena koje se odnose na pravosuđe i čiji je nacrt uradilo Ministarstvo pravde, ustali su i beogradski advokati. Advokatska komora Beograda ocenila je da su predložene promene direktna pretnja da se onemogući vladavina prava koja se zasniva na podeli vlasti.

Advokati, podsecajući da samostalne i nezavisne advokature ne može biti bez slobodnog sudstva, saopštavaju da je očigledno da izvršna vlast predlogom izmena Ustava želi da postigne nekoliko ključnih ciljeva, koje od javnosti za sada "vešto krije".

Advokati primećuju da se preloženim izmenma ide na promenu naziva sudova, za šta nije dato obrazloženje, "a želi se postići da se usled promene naziva sudova u Srbiji izazove novi reizbor sudija", što je, smatraju, glavni cilj ovih ustavnih promena.

"Ove ustavne promene dovele bi do razrešenja svih sudija u Srbiji i ponovnog izbora po volji partije na vlasti i to kako samih sudija, tako i rukovodilaca sudova", poručuju advokati.

Tvrde i da se predloženim izmenama ustava obezbeđuje da partija na vlasti direktno izabere polovinu članova Visokog saveta sudstva "na čijem čelu će biti 'istaknuti' pravnik sa tzv. zlatnim glasom među parnim brojem sudija".

Advokati smatraju da su promene koje se predlažu u vezi sa tužilaštvom još gore, pošto je predloženo da tužioci budu u manjini u telu koje bira tužioce, dok se predviđa i premeštanje tužilaca van mesta njihovog prebivališta bez njihove saglasnosti, čime postaju apsolutno zavisni od političke volje vlasti.

"Advokatska komora Beograda smatra da su predložene ustavne promene ispod minimuma standarda u civilizovanim i modernim demokratskim društvima", stoji u saopštenju.

"Umesto da ustavne promene idu ka tome da se obezbedi osnov za razvoj nezavisnog pravosuđa, predlog Ministra pravde vodi ka tome, da se pravosuđe stavi pod još veću kontrolu partijske države, da se iz pravosuđa putem iznuđenog reizbora odstrane sudije i tužioci koji nisu po volji partije na vlasti i da se Srbija ustavnim putem spreči u pokušaju da se razvija kao demokratsko društvo, umesto što se razvija kao partijska država", smatraju advokati.

Advokatska komora Beograda apeluje na sve advokate Beograda i cele Srbije da podignu svoj glas radi odbrane prava građana Srbije da imaju slobodan i nezavisan sud, "jer bez toga neće biti ni slobodne i nezavisne advokature, niti pravde za sve građane", stoji u saopštenju koje je potpisao predsednik Komore, advokat Vladimir Gajić.

XS
SM
MD
LG