Linkovi

Odgovor Srbije na sajber napade dobar u teoriji


Srbija je učinila puno po pitanju sajber bezbednosti s obzirom na to da je kompleksnost i broj personalizovanih i podmuklih napada ove vrste sve veći, a informaciona bezbednost duboko prožeta terorističkim napadima, rečeno je danas na konferenciji “Odgovor na izazove informacione bezbednosti”.

“Još je jako puno posla pred nama. Kao i uvek kada pričamo o Srbiji, nikada nam nije nedostajalo teorije, ali mi uvek u praksi nekako malo zakažemo. Ima više uzroka tome, posebno kada je u pitanju informaciona bezbednost. Ekonomski i finansijski razlozi i ulaganja u tu sferu jedan su od većih izazova za nas kao državu," rekla je državni sekretar Ministarstva trgovine Tatjana Matić.

Matić kaže da će upravo zbog toga njen resor insistirati na javno-privatnom partnerstvu u toj oblasti, jer veruje da je to možda jedan od najuspešnijih modela za Srbiju, kako bi se razvoj u toj oblasti i napredak zaista video i jednostavno - bio moguć.

Konferenciju "Odgovor na izazove informacione bezbednosti" organizovala je kompanija IBM, koja je predstavila i svoj "digitalni imuni sistem".

Direktorka IBM Srbija, Crna Gora, Makedonija i Albanija Nataša Sekulić pozdravila je što je prepoznato šta treba da bude u fokusu države i privrede, kao i dizanje svesti o tome da smo u četvrtoj industrijskoj revoluciji.

Matić je dodala i da su trenutno u toku velike pripreme za implementaciju i realizaciju Nacionalnog CERT-a, ali partnerstvo koje država mora da uspostavi između privede i javnih institucija, kako bi uopšte pojam informacione bezbednosti bio na adekvatan način u našoj zemlji tretiran i zastupljen, mnogo je važnije.

Ona je pojasnila da se dosta radilo na tome da Zakon o informacionoj bezbednosti bude usvojen, što je i ostvareno prošle godine, i da su praktično od tog trenutka stvoreni zakonski preduslovi da država počne da se bavi pitanjem informacione bezbednosti na adekvatan način.

Prošlog meseca Nacionalna organizacija QRIoT, kao ekspertska kontrolna organizacija koja je završila postupak skrininga - preliminarnog eksternog kontrolisanja jednog broja organizacija od posebnog značaja u Srbiji, saopštila je da naša država nema razvijene, niti primenjene savremene mehanizme uočavanja izvršenja, ili izvršenih sajber napada.

Kao jedan od rezultata skriniga u Srbiji, navodi se da organizacije od posebnog značaja nemaju adekvatne stručnjake za polje informacione sajber bezbednosti.

"Centralni nadzorni sistem nije uspostavljen za informacionu bezbednost Srbije. Narodna banka Srbije kao sabirna tačka sajber napada nije objavila razvrstavanje napada. Preuzimanje identiteta organizacija u većini organizacija je lako izvodljivo. U industriji osiguranja - kod osiguravajućih kuća Srbije uočen je nivo velike nebezbednosti sa ocenom 2 - nizak nivo informacione bezbednosti," navodi se u saopštenju nacionalne organizacije.

XS
SM
MD
LG