Linkovi

NDI: U Srbiji se Rusija i Kina bolje kotiraju od Zapada


Logo Nacionalnog demokratskog instituta NDI

Građani Srbije su naklonjeniji Rusiji i Kini u odnosu na SAD i EU, u Crnoj Gori prednjače Rusija, Kina i EU, građani u BiH najpozitivnije mišljenje imaju o EU, dok u Makedoniji najbolje ocenjuju EU i NATO, pokazalo je istraživanje Nacionalnog instituta za demokratiju iz Vašingtona (NDI) „Zapadni Balkan između Istoka i Zapada“.

Istraživanje je sprovedeno u četiri zemlje tokom 2018. i obuhvata stavove građana i izveštavanje medija o stranim faktorima.

Veći procenat građana u Srbiji EU vidi u negativnom nego u pozitivnom kontekstu, a podrška javnosti članstvu u EU je najmanja u protekloj deceniji.

Naklonjenost Rusiji je u Srbiji porasla za više od 20 odsto u odnosu na 2013. Na Kinu se takođe gleda pozitivnije nego na EU i SAD.

Slična je percepcija građana u Crnoj Gori: naklonjenost EU, Rusiji i Kini je na sličnom nivou, dok se SAD kotiraju malo bolje nego u Srbiji. Ipak, uprkos članstvu u NATO-u, većina ispitanika iskazala je negativan stav prema alijansi.

Građani BiH dele proevropsku orijentaciju, ali su Srbi, Bošnjaci i Hrvati podeljeni po stavovima o Rusiji i NATO-u. Građani u Makedoniji iskazali su najveću podršku evroatlantskom putu.

Kako mediji na Zapadnom Balkanu izveštaju o stranim faktorima?

Cilj ovog dela istraživanja je bio da se utvrdi da li postoji veza između medijskog izveštavanja i stavova građana na Zapadnom Balkanu.

Srpski mediji najviše izveštavaju o EU, SAD i Rusiji. Rusija i Kina su uglavnom predstavljene pozitivno, dok se o SAD i EU izveštava uglavnom neutralno, ili negativno kada je reč o Americi.

U Srbiji se, navodi se u istraživanju, vidi veza između medijskog izveštavanja i stavova građana.

U Crnoj Gori, navodi se u istraživanju, Zapad i Kina medijski su predstavljeni uglavnom u pozitivnom kontekstu, dok je Rusija prikazana u negativnom kontekstu. Izveštavanje medija u ovoj zemlji nije u direktnoj vezi sa stavovima građana.

Mediji u BiH među stranim faktorima najviše izveštavaju o SAD i EU. O EU se izveštava najšešće pozitivno ili neutralno, dok se o SAD izveštava podjednako i pozitivino i negativno. U Republici Srpskoj EU je predstavljena u pozitivnom kontekstu, sledi Rusija, dok su SAD i NATO prikazani negativno.

U Makedoniji su EU i NATO predstavljene u pozivitnom kontekstu. Medijsko pokrivanje SAD i Rusije je drugačije: o obe zemlje izveštava se više u negativnom nego pozitivnom kontekstu.

Istraživanje o medijima na Zapadnom Balkanu NDI je radio u saradnji sa lokalnim organizacijama: Pod Lupom (BiH), Centar za demokratsku tranziciju (CG), CRTA (Srbija) i MOST (Makedonija).

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG