Linkovi

Numanović: NATO garant stabilnosti za CG


Najnovija dešavanja u Evropi pokazuju da je za Crnu Goru NATO garant stabilnosti, poručio je ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović na okruglom stolu "Manjinski narodi u procesu NATO integracija".

Navodeći da je obaveza države da u svim vremenima i okolnostima štiti interese svih građana jednako, ministar Numanović je ocijenio da su savezništva uvijek bila od najveće važnosti za svaku ozbiljnu državu, pa i za Crnu Goru.

"Naša država jeste mala, a iskustva malih država nas uče da je kolektivna odbrana sigurniji odgovor na sve brojnije bezbedonosne prijetnje kojih smo svjesni da se dešavaju u svijetu danas“, ocijenio je Numanović.

On je podsjetio da su jedan od najvažnijih prioriteta spoljne politike Crne Gore evro-atlanske integracije. Ukazao je da se dugoročna stabilnost i bezbjednost Evrope ne može postići bez potpune integracije i zapadnog Balkana.

"Imajući u vidu istoriju našeg regiona, posebno krajem prošlog vijeka, ovaj vid kolektivne odbrane čini se najboljim načinom za očuvanje stabilnosti i bezbjednosti ne samo u Crnoj Gori već i u regionu i šire“, kazao je Numanović.

Ispunjavanjem kriterijuma za članstvo u NATO-u, kako je podsjetio, u velikoj mjeri znači i postizanje standarada za članstvo u Evropskoj uniji, pogotovu u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

To je, kako je pojasnio, jedan od načina da se smanji i migracioni problem naročito građana Crne Gore koji sa svjevera odlaze u države EU.

"Crna Gora treba da bude dio zajednice naroda koje dijeli iste vrijednosti, jer ona zasigurno i pripada tamo“, zaključio je Numanović.

Nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević podsjetio je da je aspiracija Crne Gore za članstvo u Alijansi proizašla iz jasnih strateških ciljeva države koji su postavljeni kao takvi još 2006. godine.

On je kazao da je članstvo Crne Gore u NATO višestruko važno i zbog regiona, jer učvršćuje njegovu stabilnost.

"Crna Gora kao takva može mnogo da doprinese stabilnosti i bezbjedonsti u okruženju, naročito u segmentu koji se odnosi na suživot različitih etničkih grupa i multukulturalnost“, pojasnio je Garčević.

Prijem u NATO je bitan i strateški, kada je u pitanju sigurnost Jadranskog mora i Mediterana.

"To nam daje optimizam, sa onim što radimo, da će odluka na ministarskom sastanku u decembru biti pozitivna“, smatra Gračević.

On je istakao da se Crna Gora ponosi velikim brojem etničkih grupa koje žive u harmoniji.

"Mi smo multi-kuluralno društvo i to je ono što možemo da unesemo u NATO i na koji način možemo da doprinesemo kada budemo dio tog društva“, zaključio je Gračević.

Bezbjednost ne podrazimijeva, kako je pojasnio, samo "tešku" bezbjednost već i političku stabilnost, vladavinu prava, institucije, poštovanje prava manjinskih grupa i njegovanje kulture različitosti i dijaloga.

XS
SM
MD
LG