Linkovi

Crna Gora: Novi zakon o strancima


Podgorica
Podgorica

U Podgorici je predstavljen novi Zakon o strancima. On će strancima koji borave u Crnoj Gori omogućiti izdavanje jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad, u obliku ID kartice sa biometrijskim podacima, koja će im služiti za dokaz o legalnom boravku, pravu na rad i kao identifikacioni dokument.

Direktor Direktorata za upravne unutrašnje poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Abid Crnovršanin, predstavljajući novi Zakon o strancima, koji će stupiti na snagu 1. Aprila, kazao je da se izdavanje ID kartica za privremeni rad i boravak stranaca uvodi prvi put u Crnoj Gori.

“Treba istaći da smo, poslije Hrvatske, jedina država u regionu koja ima ovakvo zakonsko rješenje i u kojoj će se, na jednom šalteru, rješavati sva pitanja vezana za strance i izdavati ovakva vrsta dozvole”, naveo je on.

To će, kako je objasnio Crnovršanin, omogućiti poslodavcima da u najkraćem roku obezbijede odgovarajuću radnu snagu za svoje potrebe.

On je rekao da su pozitivni efekti zakona smanjenje nelegalnih migracija u Crnoj Gori, eliminisanje disproporcija između izdatih radnih i boravišnih dozvola i prijava na obavezno socijalno osiguranje.


“Pozitivni efekti Zakona su i usklađivanje broja stranaca i njihove kvalifikacione strukture na crnogorskom tržištu rada sa realnim potrebama poslodavaca, utvrđivanje godišnjih kvota po djelatnostima i zanimanjima, a ne kao do sada, samo po djelatnostima”, objasnio je Crnovršanin.

Kako je kazao, pozitivni efekti Zakona su i povećanje obuhvatnosti i efikasnosti naplate poreza i doprinosa, i jednostavnija kontrola inspekcijskih organa, njihovim elektronskim povezivanjem sa MUP-om.

“Pozitivni efekti Zakona su i povećanje motivisanosti stranaca za ulaganja u nekretnine u Crnoj Gori, tačnost i ažurnost evidencija o strancma koji borave u Crnoj Gori i izdata isprava po svim statusima”, naveo je Crnovršanin.

Zakon, zapravo, reguliše uvođenje novih osnova za izdavanje dozvola za privremeni boravak stranca u Crnoj Gori.

XS
SM
MD
LG