Linkovi

CG: Predstavljena vizija razvoja oružanih snaga


Ministar odbrane Crne Gore Milica Pejanović Djurišić (arhivski snimak)

Realnije smjernice za planiranje sistema odbrane i nastavak reformi u Crnoj Gori

Strategijski pregled odbrane definiše realnije smjernice za planiranje sistema odbrane i nastavak reformi koje će, prije svega, omogućiti postizanje nacionalnih odbrambenih ciljeva, ocijenila je ministar odbrane Milica Pejanović- Đurišić.

Ona je na prezentaciji tog dokumenta kazala da je SPO dokument koji predstavlja viziju razvoja oružanih snaga države.

Pejanović Đurišić je podsjetila da je prvi takav dokument Vlada donijela 2010. godine, ali se u međuvremenu pokazalo da su obaveze koje su njime dodijeljene VCG bile preambiciozne.

‘Opredijelili smo se da, umjesto revizije tog dokumenta, napravimo novi, koji je vlada nedavno usvojila i koji predstavlja glavni dokument za dalje aktivnosti u sektoru odbrane’, kazala je ona.

Ona je kazala da su u procesu izrade SPO konsultovali eksperte iz NATO-a, i da su svi partneri završeni dokument pozitivno ocijenili.


Ključne promjene odnose na redefinisanje misije i zadataka VCG.

‘Ovim dokumentom je to na pravi način definisano, i stvoreni su uslovi da se pokaže da je samostalna izgradnja punih kapaciteta odbrane neracionalna i neodrživa, i da treba koristiti sve mogućnosti kolektivnog sistema odbrane’, kazala je Pejanović Đurišić.

S druge strane, kako je pojasnila, SPO predviđa i promjene u organizaciji Ministarstva odbrane i VCG.

‘Kad su u pitanju promjene u organizaciji Vojske, takođe smo postavili dugoročni cilj vezan za razvoj jedinica, koje će biti manje, efikasnije, opremljene i popunjene obučenim kadrom. Opredijelili smo se za prelazak sa brigadnog na bataljonski nivo organizacije kopnenih snaga’, rekla je ona.

Prema njenim riječima, orijentacija je da se reorganizacija vojske realizuje kroz plansko smanjivanje jedinica, napuštanje i smanjenje nepotrebnih infrastrukturnih lokacija, kroz brojno smanjivanje komandi i kroz popunu novoformiranih jedinica nedostajućim kadrom.

‘Ključni elemenat je, svakako, i jasno definisanje prioriteta u opremanju VCG, gdje smo opet morali da se krećemo u prostoru koji je definisan procjenama vezanim za mogućnosti povećanja budžetskih izdvajanja za sektor odbrane’, kazala je Pejanović Đurišić.

Prioritet je, kako je navela, realizacija paketa od 49 partnerskih ciljeva ‘jer je riječ o standardnoj metodologiji dostizanja interoperabilnosti sa članicama NATO-a, i to je nešto što ni u kom slučaju nije smjelo biti ugroženo’.

‘Izradom novog SPO uspjeli smo da otklonimo sve izazove koji su se javili u implementaciji prethodnog, iz 2010. kodine, i da definišemo realnije smjernice za planiranje sistema odbrane i nastavak reformi koje će, prije svega, omogućiti postizanje nacionalnih odbrambenih ciljeva’, kazala je Pejanović Đurišić.

‘Naš zajednički cilj je da uravnotežimo budžet Crne Gore, i da u okviru njega nađemo stabilne izvore finansiranja za sektor odbrane’, kazala je ona.

U SPO se navodi da će se VCG razvijati kao pouzdana oružana snaga za očuvanje nacionalne bezbjednosti i integraciju države u sistem kolektivne bezbjednosti i odbrane.
XS
SM
MD
LG