Linkovi

Muževi i socijalni faktori razlog što žene sa Kosova prilaze Islamskoj državi


Zzene sa Kosova koje su se pridružile Islamskoj državi u Iraku i Siriji regrutovali su pretežno njihovi muževi i članovi porodice i one to nisu učinile iz verskih razloga, navode istraživači.

"Od preko 4.000 stranih boraca iz Zapadne Evrope koji su se priključili nasilnim ekstremističkim organizacijama u Siriji i Iraku, više od 700 su žene, a preko 40 medju njima su sa Kosova", navodi se u izveštaju koji je ove nedelje objavio Kosovski centar za bezbedosne studije sa sedištem u Prištini.

Medjutim, za razliku od žena iz drugih evropskih zemalja regrutovanih u nasilničke ekstremističke organizacije putem propagande na internetu, pomenuti centar navodi da su žene sa Kosova, zbog široko rasprostanjenih socijalno ekonomskih uslova poput visoke stope nezaposlenosti i niske stope obrazovanja, verovatnije regrutovane od strane čanova porodice posebno muževa.

Na Kosovu, navodi se dalje u pomenutom izveštaju "statistike ukazuju da postoji diskriminacija prema ženama u gotovo svakoj sferi javnog života."

"U poredjenju sa muškarcima žene su manje zastupljene na svim nivoima u institucijama i procesu donošenja odluka i nezaposlenost je takodje na višem nivou medju ženama." navodi se u istom izveštaju i dodaje: "Ta generalna diskriminacija širom društva se takodje odražava u okviru struktura Kosovske islamske zajednice."

XS
SM
MD
LG