Linkovi

I savet za borbu protiv korupcije traži povlačenje teksta promene Ustava


Ustav Srbije

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije priključio se brojnim glasovima pravosudne struke, organizacija za zaštitu ljudskih prava i stručnjaka za ustavno pravo koji traže povlačenje teksta amandmana na Ustav Srbije koji se odnose na pravosuđe, pošto on nije dat od relevatnih aktera reforme pravosuđa.

Savet je saopštio da bi trebalo da se, u skladu sa evropskim standardima o nezavisnosti sudija i samostalnosti tužilaca, sprovede novi postupak izrade Radnog teksta amandmana na Ustav u kome će učestvovati sve institucije uključene u reformu pravosuđa, predviđene Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa.

U izveštaju Saveta o ustavnim amandmanima u delu pravosuđa, koji je dostavljen Vladi Srbije, navodi se da je Radna grupa koju je imenovala Komisija za sprovođenje Strategije izradila i predstavila analizu okvira ustavnih promena, ali je Ministarstvo pravde započelo svoj rad na izradi teksta amandmana potpuno ignorišući analizu Radne grupe.

"Ministarstvo pravde je još u vreme izrade Strategije od 2013. godine i kasnije na sastancima na kojima su vršene konsultacije za izmenu Ustava u 2017. i 2018. godini jasno iskazalo stav da se protivi nezavisnosti sudova i samostalnosti tužilaca po standardima koji važe u Evropskoj uniji", saopštio je Savet.

Savet je imao primedbe na amandmane koji se odnose na sastav Visokog saveta sudstva i to na izbor pet članova "istaknutih pravnika", zatim na predlog da se predsednik Visokog saveta sudstva bira među članovima saveta koji nisu sudije, na "zlatni glas" koji se daje predsedniku Visokog saveta sudstva, na predlog da se omogući premeštaj sudija u drugi sud ako o tome odluku donese Visoki savet sudstva i ako se radi o preuređenju sudskog sistema.

Saveta za borbu protiv koripcije ima zamerke i na predlog da ministar pravde može pokrenuti disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija, zatim na predlog da se izbor sudija i tužilaca izmešta u Pravodusnu akademiju i omogućava se da se jedna obrazovna ustanova reguliše Ustavom.

"U pogledu javnog tužilaštva primedbe se odnose na to što se zadržava rešenje da je tužilaštvo samo samostalni organ bez garancija nezavisnosti u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast", naveo je Savet.

Osim primedbi na radni tekst amandman, to telo ima primedbe i na nove uvedene termine kao što su "istaknuti pravnici", "inkluzivnost", "autokratsko upravljanje", "korporatizacija", "opravdana kontrola kvaliteta i nepristrasnosti pravde", jer smatra da se ne mogu primeniti na pravosuđe.

Ministarstvo pravde Srbije je na svojoj internet stranici objavilo sve komentare koji su tokom drugog kruga javne rasprave dostavljeni na Radni tekst izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa. Stigla su 34 komentara organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, državnih organa, profesora, advokata, kao i građana.

Stručna javnost gotovo je jednoglasna u oceni da je predloženi tekst nepopravljiv, da potpuno urušava nezavisnsot sudstva i da se on mora u potpunosti povući.

Kako je najavilo Ministarstvo pravde, nakon usaglašavanja Radnog teksta ustavnih amandmana biće sačinjen Nacrt koji će biti prosleđen Venecijanskoj komisiji, bez čijeg pozitivnog mišljenja se neće ići u dalju proceduru usvajanja.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG