Linkovi

Kopli: Napad na Iran nije dobra opcija za Izrael


Gregori Kopli

Američki analitičar Gregori Kopli postavlja pitanje šta bi Izrael radio posle početnog napada na Iran i razmatra druge opcije.

Koje su opcije Izraela u pogledu iranskog nuklearnog programa bilo je ključno pitanje koje je kolega Branko Mikašinović postavio uredniku i izdavaču časopisa “Odbrana i inostrani poslovi”, Gregoriju Kopliju.

Kopli: “Nisam siguran da bi najbolja opcija za Izrael bila napad na iranske nuklearne objekte. Glavno pitanje je šta činiti dalje nakon početnog napada na protivnika, odnosno na Iran. Izraelski vojni potencijal ne bi mogao da u potpunosti uništi iranski nuklearni program, niti bi Izrael mogao da, nakon tog napada, okupira tu zemlju, koja je ogromna, nepristupačna i sa velikom populacijom, a pitanje je i kako bi Iran uzvratio na takav napad. Pored toga, iranski narod, koji mrzi svoju teokratsku urpavu, okupio bi se oko vladajuće klike da bi zaštitio zemlju od strane invazije. To znači da bi napad na Iran bio kontraprodukitvan, što nas navodi na zaključak da najbolja izraelska opcija možda nije u vojnom napadu na nuklearne objekte, već u napadu na iranski sajber prostor i na centre za nuklearnu kontrolu i komandu. S druge strane, mnogi smatraju da stvarni problem Izraela nije Teheran i iranski nuklearni program, već teokratska uprava, koja je anti-izraelska i anti-zapadna.“

Glas Amerike: Da li je Izrael u fazi „da li da napadne ili ne“ Iran i šta bi takav napad značio?

Kopli: „Izraelski napad na Iran bi postigao vrlo malo, pošto bi on morao da se izvrši na 20 do 30 postrojenja da bi bio uspešan, što bi bilo teško. Iran je zaštitito veliki broj tih objekata na raznim lokacijama i duboko pod zemljom, a ima i kapacitet da uzvrati na izraelski napad. Kao rezultat takvog napada, možda bi za neko vreme iranski nuklerani program bio obustavljen, ali bi se zauzvrat povećali relativna moć i otpor sunitskih arapskih država. Te države se neumoljivo protive Izraelu i taj animozitet bi eskalirao. Dakle, pravo rešenje je diplomatsko. Takvo rešenje bi tokom vremena i sa pravim tretmanom privuklo Iran Zapadu, doprinelo mogućoj promeni režima i dovelo do harmoničnih odnosa Teherana sa medjunarodnom zajednicom. Takodje treba imati na umu da je Iran potencijalno geopolitički daleko važniji zapadnim interesima i Americi od, recimo, Turske, da bi se sprečio dalji prodor Rusije i Kine u region Persijskog zaliva i porast njihovog uticaja na Bliskom istoku.“

Glas Amerike: Da li bi SAD intervenisale u slučaju izraelsko-iranskog rata?

Kopli: „SAD bi morale da intervenišu ne samo da bi zaštitile američke i zapadne interese, već i da bi prekinule rat i stabilizovale region. Ako bi došlo do sukoba, imali biste tri moguća scenarija. Prvi - moglo bi da dodje do okršaja manjeg intenziteta, ukljućujući blokrianje Ormuskog zaliva; drugi, da vojna akcija protiv Irana bude izvodljiva, što je neizvesno i kontroverzno; i treći, da se čeka na ishod američkih predsedničkih izbora, nakon čega bi se poradilo na kompromisnom rešenju izmedju Irana i Izraela i na uspostavljanju prijateljskih odnosa na duži rok.“
XS
SM
MD
LG