Linkovi

Finansijska podrška iz EU u borbi protiv organizovanog kriminala


Ilustracija (AP Photo/Darko Vojinovic)
Ilustracija (AP Photo/Darko Vojinovic)

Projekat "Borba protiv organizovanog kriminala – trgovina ljudima, ilegalna trgovina narkoticima, trgovina oružjem i finansijke istrage" predstavljen je u Beogradu. Projekat finansira Evropska unija u visini od2,6 miliona evra, a koji će u narednih 18 meseci i sprovoditi ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke, Francuske i Slovenije, u saradnji sa MUP-om Srbije.

Ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman rekao je da će u tom projektu eksperti iz nemačkog MUP-a, zajedno sa partnerima Francuske i Slovenije učestvovati i sarađivati sa srpskom policijom u oblasti suzbijanja trgovine ljudima, drogama, finansijskim istragama, krijumčarenja oružja i razmenjivati znanja i praktična iskustva sa ekspertima iz Srbije.

"Projekti kao ovaj pokazuju da se ne radi samo o finansijskoj podršci, već najviše o razmeni ekspertskog znanja i o praktičnoj saradnji. U policijskoj oblasti, između Nemačke i Srbije već godinama postoje dobro uspostavljeni kontakti. Mi imamo ekspertsko znanje, drago nam je što učestvujemo u ovom projektu sa ukupnim budžetom od 1,5 miliona evra", rekao je Ditman.

Ambasador je rekao i da je Nemačka u Srbiji najveći bilateralni donator u oblasti razvojne saradnje, u ukupnom obimu od više 1,6 milijardi evra od 2000. godine.

V.D. direktor policije Vladimir Rebić istakao je da će ovim projektom biti unapređeni kapaciteti Uprave kriminalističke policije i Republičkog javnog tužilaštva u istragama vezanim za organizovani kriminal.

Cilj projekta, čiji je nosilac Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, je da pruži doprinos harmonizaciji propisa u sektoru unutrašnjih poslova u skladu sa standardima i pravnim tekovinama Evropske unije.

"Opipljivi načini u borbi protiv organizovanog kriminala predstavljaju centralne elemente za Srbiju, kako bi nastavila napred i došla do naredne faze u procesu njene integracije u EU," rekao je Nikolas Bizel iz Delegacije EU.

Bizel dodaje da je tema značajna ne samo za srpsku evropsku budućnost, već i za njen privredni i društveni razvoj, za osećaj pravde i kvalitet uprave, a takođe, važna je i za Evropu, jer svi znaju da organizovani kriminal ne poznaje granice.

"Vrlo je važno da se pređe sa pristupa strategija na visoko profilisane zakone, imajući za cilj borbu protiv organizovanog kriminala na međunarodnom nivou", rekao je Bizel.

Projekat finansira Evropska unija u okviru programa IPA 2013 u iznosu od 1,425,000 evra, dok je nacionalnim kofinansiranjem obezbeđeno 75,000 evra za realizaciju projekta.

Svrha projekta je jačanje kapaciteta institucija zakonodavne vlasti u oblasti istraga i gonjenja počinilaca organizovanog kriminala, podizanje kapaciteta istražnih tehnika u rešavanju slučajeva organizovanog i ostalih vidova kriminala, kao i unapređenje efikasnosti fizičko-hemijske i toksikološke laboratorije MUP-a u skladu sa standardima Evropske unije.

Korisnici projekta su Služba za borbu protiv organizovanog kriminala i Nacionalni kriminalističko-tehnički centar Direkcije policije Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Republičko javno tužilaštvo Srbije.

XS
SM
MD
LG