Linkovi

"Ekonomski migranti - Ne dolazite u Evropu"


Predsednik Evropskog saveta, Donald Tusk (arhiva)

Evropska unija se intenzivno priprema za prekid migrantske drame, koji bi trebalo da počne od samita sa Turskom zakazanog za 7. mart.

Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk obilazeći države "Balkanske rute" iz Atine poručuje ekonomskim migrantima - Ne dolazite u Evropu. Evropska komisija planira da sutra objavi plan po kojem će se od članica Šengena koje su uvele kontrole na svojim granicama tražiti da ih ukinu do kraja ove godine.

Sve to neće biti moguće bez jačanja spoljnih granica EU, svjesni su u Briselu i zbog toga ulažu sve napore da se granica, posebno ona izmedju Grčke i Turske, ojača svim raspoloživim sredstvima.

Uz ovo, sa turneje državama "Balkanske rute", u koju je naknadno uvrštena i posjeta Beogradu, predsjednik Evropskog savjeta ukazuje da je počelo vraćanje onih koji u Evropu dolaze iz ekonomskih razloga.

Želeći ih odvratiti od avanture dolaska na evropsko tlo, Tusk nakon posjete Atini poručuje - "Odakle god da dolazite, ne dolazite u Evropu. Ne vjerujete krijumčarima ljudima, ne rizikujte vaše živote i vaš novac, sve to je uzalud. Grčka ili bilo koja druga evropska zemlja više neće biti tranzitna zemlja. Šengenska pravila opet stupaju na snagu."

Sutra bi najviši zvaničnici Evropske komisije trebalo da objave plan koji će biti predstavljen na samitu u ponedjeljak. Od članica Šengena koje su uvele privremene kontrole unutrašnjih granica, a riječ je gotovo o trećini članica prostora slobode kretanja, tražiće se da te kontrole obustave najkasnije novembra ove godine. Na taj način, a uz punu kontrolu spoljnih granica EU, vjeruju u Evropskoj komisiji, biće spasen Šengen koji se, bez dvojbe, smatra jednim od najvrednijih evropskih dostignuća.

"Jednostrane mjere, bez prethodne koordinacije, bez obzira koliko bile razumljive u nacionalnom kontekstu, umanjuju evropski duh solidarnosti. Moramo izbjeći iluziju da umjesto punog poštivanja pravila Šengena, postoji lakše i bolje evropsko rješenje", rekao je Tusk.

Situacija u kojoj se našla Grčka, ograničavanjem prolaska izbjeglica kroz granice država na "Balkanskoj ruti" prevazilazi njene mogućnosti, ukazao je grčki premijer Aleksis Cipras, tražeći da sve evropske članice preuzmu svoj dio odgovornosti i insistirajući da se ubrza relokacija migranata kojima je prepoznato pravo boravka na evropskom tlu, iz Grčke ili direktno iz Turske.

"Nećemo dozvoliti da Grčka postane skladište duša", poručuje Cipras.

U prilog optimizmu da će migrantska kriza u skoro vrijeme biti stavljena pod kontrolu, ide i činjenica da je i NATO, uz Grčku, Tursku i Fronteks u potpunosti operativan sa svojim brodovima na Egejskom moru.

"U bliskom smo kontaktu sa obalskom stražom Grčke i Turske, kao i sa Fronteksom. Već smo dogovorili način komunikacije , kako bismo lakše znali kuda se kreće migrantska ruta. Analiziramo kako najbolje iskoristiti informacije i kako podržati obalske straže i Fronteks na ovom području, kako im pomoći na najbolji način", ističe komandant NATO pomorske grupe 2, admiral Jorg Klajn.

Kontrola spoljne granice je, uz puno funkcionisanje " vrućih tačaka" u Grčkoj i Italiji, za Evropljane trenutno od najveće važnosti. Fokus je sada na Grčkoj, koja uz problem smještaja najmanje 25.000 izbjeglih zatečenih na njenom tlu, mora uložiti sve kapacitete da zaustavi dolazak novih.

Od Brisela je, uz nedavno odobrena sredstva, dobila i rok da granicu prema Turskoj, uz evropsku i NATO pomoć, stavi pod kontrolu što prije, najkasnije do maja ove godine. Ukoliko to ne uspije, vjeruje se, mogućnost da Grčka bude isključena iz Šengena biće više nego izvjesna.

XS
SM
MD
LG