Linkovi

Pohvale Srbiji i CG iz EU


Savjet za opšte poslove Evropske unije danas usvojio zaključke o državama koje su u procesu pridruženja EU.

Kada je o riječ o Srbiji, Savjet pozdravlja do sada postignuti napredak zemlje, kao i otvaranje prvih poglavlja pregovora o prijemu. Od zemlje se traži nastavak napora na reformama od vladavine prava do poboljšanja klime za rad nezavisnih medija. Slična poruka se upućuje i Crnoj Gori, od koje se traži da pored toga, učini više na nezavisnosti institucija i poboljšanju poslovne klime.

Dosadašnji napori vlasti u Beogradu krunisani su otvaranjem završnih pregovora o prijemu, što Savjet za opšte poslove EU, kojeg čine ministri vanjskih poslova EU, svesrdno pozdravlja i podržava.

Posao na reformama treba nastaviti još snažnijim intenzitetom, poručuju ministri, ukazujući na vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i slobodu medija.

Posebna pažnja mora biti posvećena zaštiti ljudskih prava, prava manjina, posebno Roma, primjenjujući u praksi do sada usvojene zakone. Dodatni napori se moraju uložiti na polju nezavisnosti demokratskih institucija, javne uprave, kao i razvoja tržišne ekonomije i poslovnog okruženja.

Srbija se ohrabruje da nastavi sa kostruktivnim pristupom normalizaciji odnosa sa Kosovom, uz podsjećanje da je neophodno u praksi primjeniti sve do sada dogovoreno u dijalogu Beograda i Prištine. Progres u dijalogu će se pažljivo pratiti, poručuje Savjet za opšte poslove, uz poruku da obje strane izbjegavaju medjusobne blokade na evropskom putu, te da bi napredak u normalizaciji odnosa, obuhvaćen poglavljem 35 pregovora o prijemu Srbije, trebao teći paralelno sa tokom pregovaračkog procesa zemlje po svim ostalim poglavljima.

"Važno je da se nastavi saradnja i dijalog sa Kosovom, da se primjeni sve što je dogovoreno, a za nas su od posebne važnosti poglavlja koja se bave vladavinom prava i ja se nadam da ćemo u prvoj polovini naredne godine biti u stanju i njih da otvorimo", rekao je komesar za pregovore o proširenju Joahnes Han.

Kada je riječ o Crnoj Gori, pozdravlja se do sada ostvareni progres u pregovorima. ali i podsjeća da ukupni pravosudni sistem mora donijeti konkretne rezultate, zabelježiti uspjeh u borbi protiv korupcije, slobode medija, mora se nastaviti sa reformom javne uprave, popraviti poslovno okruženje.

Savjet za opšte poslove poziva sve partije da iskažu odgovornost i uključe se u kostruktivan dijalog, a parlament je pravo mjesto za to.

Pozdravlja se uloga Crne Gore u regionalnoj stabilnosti, kao i njeno puno usaglašavanje sa evropskom pozicijom kada je riječ o spoljnim poslovima.

XS
SM
MD
LG