Linkovi

EK traži od Podgorice rezultate


Šef delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič predaje Izveštaj Evropske komije crnogorskom premijeru Igoru Lukšiću

EK smatra da se moraju postići još značajniji rezultati u slučajevima korupcije na visokom nivou, kao i u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala

Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnič uručio je crnogorskom premijeru Igoru Lukšiću Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija. Najviše zamjerki ima u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Šef delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič saopštio je da Crna Gora nastavlja sa uspješnim ispunjavanjem političkih kriterijuma za pristupanje EU. Unaprijeđena je uloga Skupštine i ostvarenja transparentnost u njenom radu. Crna Gora, rekao je, mora da reformiše državnu administraciju, a aktuelni amandmani na Ustav u cilju jačanja nezavisnosti sudstva, nisu usklađeni sa evropskim standardima:

"Ojačan je pravni okvir za borbu protiv korupcije, počela je primjena zakona u ključnim oblastima - finansiranja partija, sprječavanje konflikta interesa i javnih nabavki. Moraju se unaprijediti kapaciteti Državne izborne komisije, Državne revizorske institucije i Komisije za sprječavanje konflikta interesa, ali i obezbijediti efikasna primjena postojećeg zakonodavstva", naveo je Drobnič.

Crna Gora je već ostvarila mjerljive rezultate u suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala-kroz sprovedene istrage, krivična gonjenja i osude. Ipak, kaže Drobnič, moraju se postići još značajniji rezultati u slučajevima korupcije na visokom nivou, kao i u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala.

Ostvareni napredak je bio moguć zahvaljujući podršci crnogorskih institucija, Vlade i opozicije i organizacija civilnog društva, rekao je Drobnič. Napredak ka EU dalje se može postići zahvalujući jasnom i kontinuiranom konsenzusu o integraciji Crne Gore, zaključio je.

Šef Delegacije EU uručio je crnogorskom premijeru Izvještaj EK o napretku Crne Gore u procesu evropskih integracija. Predsjednik Vlade Crne Gore istakao je da su ocjene iznijete u Izvještaju dokaz da je Crna Gora na pravom putu. Prepoznati su napori Vlade da u saradnji sa svim segmentima društva sprovodi reforme u cilju usvajanja i primjene evropskih standarda:

"Ne zanemarujući preporuke Brisela, i naše obaveze, preuzeli smo vlasništvo i odgovornost za integracije. Izvještaj posmatramo kao smjernicu, za efikasniju organizaciju posla unutar pregovoračkih struktura", rekao je Lukšić.

Crna Gora Izvještaj posmatra kao smjernicu za efikasniju organizaciju posla unutar pregovaračkih struktura i fokusiranje na ključne oblasti koje zahtijevaju punu posvećenost i angažovanje svih raspoloživih kapaciteta, zaključio je Lukšić koji je uvjeren da će se Crna Gora nastaviti da bude podstrek i vodilja državama regiona na njihovom putu ka EU i osvarenju univerzalnih vrijednosti.
XS
SM
MD
LG