Linkovi

EU: 700 miliona eura za pomoć državama sa migrantima


EU Flag
EU Flag

Danas je Evropska komisija donijela odluku o izdvajanju 700 miliona eura mehanizma hitne pomoći državama članicama koje su najviše pogodjene migrantskom krizom.

U medjuvremenu, predsjednik Evropskog savjeta, Donald Tusk, obilazi države "Balkanske rute", sa izuzetkom Srbije, nastojeći da ih privoli da mjere koje preduzimaju budu u koordinaciji sa Briselom.

Današnji korak Evropske komisije je direktan odgovor na situaciju u kojoj se našla prvenstveno Grčka prepravljena izbjelicama koje ne mogu dalje "Balkanskom rutom", sa prebukiranim kapacitetima države koja i bez migranata ima dovoljno ekonomskih problema. U suštini, novac, koji bi na raspolaganju bio odmah, podržao bi države članice gdje god potrebe bavljenja migrantima prevazilaze mogućnosti.

" Broj migranata koji dolaze raste, a time rastu i njihove potrebe. Sve ovo se dešava unutar Evrope i vjerujem da se svi slažemo da ta situacija mora da se mijenja. Potreba za humanitarnom akcijom je tu, unutar naših granica i na nju moramo odmah da odgovorimo. Danas je Komisija usvojila moj prijedlog hitne pomoći, evropski odgovor baziran na solidarnosti i humanosti. Komisija će tokom tri godine obezbijediti 700 miliona eura, ove godine 300, naredne 200 i svake godine iza takodje 200 miliona eura. Pomoć će biti plasirana putem UN agencija, nevladinih i medjunaronih organizacija, a bće upotrebljena za osnovne potrebe: hranu, skloništa i lijekove.", kaže evropski komesar za humanitarnu pomoć, Kristos Stilianides.

Paralelno s tim, prvi čovjek Evropskog savjeta Donald Tusk obilazi države "Balkanske rute", nastojeći da ih privoli da se suzdrže od jednostranih poteza i da buduće akcije koordiniraju sa Briselom i ostatkom evropskih država.

" Od početka migrantske krize, zagovaram sveobuhvatan pistup zasnovan na dva principa: sa jedne strane, ponovnoj uspostavi Šengena, a sa druge, pružnje stvarne hmanitarne pomoći izbjeglima..."

Čini se, uz ovo, da se u kriznoj tački migrantske drame, Grčkoj, počinje ostvarivati evropski plan, dogovoren sa Turskom. U tu zemlju je vraćeno nešto više od 300 ljudi kojima nije prepoznato pravo da u EU traže azil iako u poredjenju sa preko 100 hiljada od početka godine prispjelih na grčku teritoriju, taj potez izgleda više nego simboličan, čini se da je počeo da se na terenu ostvaruje dogovor sa Ankarom o zaustavljanju izbjegličkog talasa, što je preduslov za stavljanje pod kontrolu krize koja je odavno već prerasla u krizu funkcionisanja Unije.

XS
SM
MD
LG