Linkovi

Deca s invaliditetom i dalje muku muče u Srbiji


Uprkos značajnim reformama za podršku deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, ona su i dalje suočena su sa preprekama u ostvarivanju svojih prava u Srbiji, a 45 odsto roditelja navodi da su oni ili njihova deca doživeli neku vrstu vređanja, omalovažavanja ili uznemiravanja zbog smetnji u razvoju deteta, zaključak je istraživanja UNICEF-a i Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.

Skoro 80 odsto dece koja žive u ustanovama su deca sa smetnjama u razvoju, dok je nasilje doživelo između 25 i 47 odsto dece sa smetnjama i invaliditetom. Za Srbiju možda i najtužniji podatak je da 16 odsto građana i građanki i 18 odsto učenica i učenika smatra da je diskriminacija prihvatiljiva.

U 24 odsto porodica jedan od roditelja je morao da odustane od posla da bi brinuo o detetu, a poslodavci često nisu imali razumevanja za dodatne obaveze roditelja u vezi s brigom o detetu. Socijalna sigurnost porodica dece sa smetnjama i invaliditetom je veoma bitna, jer ove porodice često imaju veće troškove života i manje mogućnosti zarade.

Rezultati analize pokazuju da u Srbiji ne postoji materijalna pomoć namenjena zaštiti dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih porodica od siromaštva.

Istraživanje pokazuje da su zdravstvene usluge visokog ili veoma visokog kvaliteta za 60 odsto roditelja, dok usluge koje podrazumevaju podršku za život deteta u porodičnom okruženju, kao što su pomoć u kući, dnevni boravak, lični pratilac, uglavnom nisu dostupne.

Zaključak je da, uprkos činjenici da je Srbija ratifikovala sve relevantne međunarodne konvencije, usvojila snažne zakone i politike i postigla napredak u razvoju inkluzivnih usluga, deca sa smetnjama i invaliditetom suočena sa preprekama u ostvarivanju svojih prava.

Analiza položaja dece sa smetnjama i invaliditetom je sastavni deo projekta "Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj", koji finansira EU, i koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete i UNICEF-om.

XS
SM
MD
LG