Linkovi

Besplatno školovanje za sve studente Univerziteta CG


Crnogorska vlada utvrdila je na današnjoj sjednici izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, kojima je propisano da osnovne i master studije za sve studente Univerziteta Crne Gore koji studiraju po reformisanom modelu ubuduće budu besplatne, saopštili su zvaničnici.

Ministar prosvete, Damir Šehović, saopštio je da se usvajanjem ovog predloga zakona stvaraju pretpostavke za kvalitetnije visoko obrazovanje u Crnoj Gori.

“Ciljevi od kojih smo pošli prilikom izrade zakona su potreba stavljanja akcenta na dostupnost visokog obrazovanja svima pod jednakim uslovima, na kvalitet i mobilnost, finansijsku održivost i odgovornost UCG-a, ali i na usklađenost našeg sistema visokog obrazovanja sa potrebama tržišta rada”, rekao je Šehović na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

On je objasnio da se na taj način stvaraju pretpostavke da u Crnoj Gori studiraju “oni koji znaju, a ne oni koji imaju”, prenosi internet portal RTCG.

“Svjesni smo da će to podrazumijevati potrebu izdvajanja određenog novca iz budžeta, ali smo isto tako svjesni da mi na taj novac ne gledamo kao na trošak, nego kao na investiciju, jer smo ubjeđeni da kvalitetnije investicije od investicije u znanje definitivno nema”, ocijenio je Šehović.

Šehović je najavio da će izmjenama i dopunama ovog zakona biti uveden prijemni ispit za upis na master studije na UCG po reformisanom modelu.

“Htjeli smo da preduprijedimo i onemogućimo takozvano pranje diploma i činjenicu da studenti sa manje kvalitetnih fakulteta, dolazeći sa većim prosjekom, zauzimaju mjesto studentima sa kvalitetnijih fakulteta”, pojasnio je Šehović.

Crnogorski ministar prosvete je rekao da je uvedena i promjena modela studiranja “3+2+3” godine, i dodao da “smo time stvorili preduslove za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja I za veću mobilnost studenata I naučnih radnika”.

Šehović je najavio formiranje Agencije za kvalitet visokog obrazovanja, na bazi preporuka Evropske komisije i niza eksperata koji su se bavili visokim obrazovanjem u Crnoj Gori, i dodao da će ona imati važnu ulogu kao tijelo koje će se baviti kvalitetom visokog obrazovanja, akreditacijom, reakreditacijom I eksternom evaluacijom.

“To je značajan napredak u odnosu na dosadašnje stanje”, smatra Šehović, navodeći da je izmjenama zakona predviđen i drugačiji izbor članova Savjeta za visoko obrazovanje u cilju veće transparentnosti i odgovornosti budućih članova. “Ubuduće će članove Savjeta birati parlament, na predlog Vlade”

U okviru seta izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, Vlada je predložila i promjenu modela finansiranja, pa će ubuduće biti primjenjivan takozvani “ugovorni model”.

“Opredijelili smo se za takozvani ugovorni model finansiranja, koji podrazumijeva prava i obaveze i za državu, i za Univrezitet Crne Gore, a zahvaljujući kome će Univerzitet Crne Gore stvoriti pretpostavke za značajnija izdvajanja iz budžeta, pod uslovom da prethodno ispune one ciljeve koje je Vlada pred njim postavila”, objasnio je Šehović i dodao da će tako biti riješen problem finansiranja Univerziteta i nametnuta obaveza za UCG da podigne kvalitet diploma.

Šehović je naveo da su izmjenama i dopunama ovog zakona u Vladi prepoznali i potrebu “rješavanja pitanja nedostatka praktičnih znanja i vještina kod svršenih visokoškolaca.

“Opredijelili smo se za rješenje koje podrazumijeva uvođenje obavezne praktične nastave na nivou od 25 odsto po predmetu, odnosno po godini” objasnio je Šehović i dodao da će se prvi put u postupku akreditacije cijeniti postojanje kreditnog vrednovanja prakse.“Zakon prepoznaje i stavljanje fokusa na ishode učenja kako bismo tačno znali kojim kompetencijama raspolaže neko ko završi ustanovu visokog obrazovanja u Crnoj Gori”

Do sada je studiranje na Univerzitetu Crne Gore bilo besplatno za studente koje država finansira iz budžeta, samofinansirajući studenti su plaćali godinu 500 eura, dok godina studija na privatnim fakultetima košta 1500 eura.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG