Linkovi

CG: MMF predlaže smanjenje izdvajanja za plate i penzije


Podgorica

Šef misije MMF-a u Crnoj Gori, Martin Petri, saopštio je u sredu da utisak o stanju crnogorske ekomonije pozitivniji od prošlogodišnjeg, ali i ukazao na visok nivo javnog duga i potrebu da vlada održi fiskalnu stabilnost, pored ostalog putem smanjenja plata u javnog sektoru, prenose lokalni mediji.

"Prošle godine smo imali prilično kritičnu ocjenu, preduzeli ste veliki broj teških mjera. Vjerujemo da je makroekonomski izgled pozitivan, ali je nivo duga i dalje visok. Vlada će morati da nastavi napore kako bi održala fiskalnu stabilnost", rekao je Petri na zajedničkoj konferenciji za medije koju je održao sa ministrom finansija Darkom Radunovićem.

Petri je rekao da je budžet za 2018. usklađen sa stategijom fiskalnog prilagođavanja, ali i da su izdvajanja za penzije relativno visoka, ocjenjujući da je jedan od razloga neformalne ekonomije "prilično veliko fiskalno opterećenje zarada".

MMF smatra da bi nadležni trebalo da učine poreski sistem kompatibilniji sa privrednim rastom na taj način što bi se smanjilo oporezivanje rada, a više oslanjalo na druge oblike oporezivanja, prevashodno poreze na potrošnju i ekološke poreze.

"Mogla bi se povećati efikasnost rashoda kroz reforme javne uprave, penzionog sistema i lokalne uprave, uz istovremeno povećanje kapitalne potrošnje i unaprjeđenje mreže socijalne sigurnosti", smatraju u toj finansjjskoj instituciji.

Petri je rekao da su fond zarada javnog sektora i rashodi za penzije visoki, a opštinske finansije slabe, u poređenju sa međunarodnim nivoom, i dodao da, ako bi one bile uspješnije, uštede od tih reformi bi mogle da se iskoriste za potrošnju koja je prioritetna ili za dodatna porilagođavanja oporezivanja rada.

"Fond zarada u javnom sektoru bi trebalo smanjiti kroz reformu javne uprave", navodi MMF u svom izvještaju. "Problem je što se veliki broj ljudi prijevremeno penzioniše, mi vjerujemo da će relativno brzo doći do napretka u ovoj oblasti."

U izvještaju se dalje navodi da treba unaprijediti finansije lokalnih samouprava, od kojih neke imaju visoke nivoe deficita i duga, kao i da MMF nije zabrinut za likvidnost, prenosi Antena M.

"Bankarski sistem treba da bude zdrav. Kada je u pitanju tržiste rada, tu je Zakon o radu, socijalni partneri treba da uzmu u obzir sektore ekonomije koje ne predstavljaju. Niko ne predstavlja neformalni sektor koji je dio ekonomije", upozorava Petri i dodaje da u toj instituciji smatraju da je uključivanje države u privatni sektor veće nego što bi trebalo da bude. "Trebalo bi revidirati uključivanje države u ekonomiju. Čini se da nekoliko preduzeća ne rješava probleme na tržištu, nameće značajan odliv sredstava i smanjuje ekološku efikasnost."

Prema navodima izvještaja, MMF ne misli da je dobra ideja da se trošak povećanja minimalne zarade prebace na državu u okolnostima visokog javnog duga.

"Kada bi došlo do povećanja minimalne zarade, došlo bi do povećanja penzija, zarada u javnom sektoru i nekih drugih rashoda u privatnom sektoru", smatra MMF. “Pretpostavljamo da ove godine neće doći do povećanja minimalne zarade, morale bi se naći mjere koje bi izbalansirale to povećanje“, kazao je Petri.

Crnogorski ministar finansija, Darko Radunović rekao je da je javni dug na kraju 2017. iznosio je 65,9 odsto BDP-a, za koji MMF smatra da bi se, ako se nastavi sa sprovođenjem politike prilagođavanja, bruto dug, uključujući i garancije, smanjio na novo od 56 posto u 2023.

Radunović je saopštio da je Vlada Crne Gore saglasna da je opterećenje na rad visoko i nekonkurentno, kao i da treba uvesti promjene, nakon ozbiljne analize.

On je rekao da će se vlada fokusirati i na smanjenje zaposlenih i finansiranje lokalnih samouprava te da se sada "ne razmišlja o povećanju niže stope PDV-a, već samo treba da razmislimo o poreskim izuzecima".

Prema riječima Radunovića, Vlada je u prvoj godini fiskalne strategije postigla željene ciljeve, a 2017. je zabilježen snažan rast od 4 odsto, što je uslovilo povećanje zaposlenosti i zarada.

"Zabilježen je suficit u iznosu od 17, 9 miliona eura. Trend se nastavlja i u ovoj godini pa je u prva dva mjeseca rast prihoda 26 miliona", kaže ministar finansija na kraju posjete misije MMF-a Podgorici.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG