Linkovi

Zaoštravanje kampanje u CG uoči izbora u nedelju


Predizborni posteri u Crnoj Gori

Šest dana uoči parlamentarnih izbora, u Crnoj Gori se zahuktava predizborna kampanja, posebno optužbe upućene dijelu opozicije da dobija novac iz Rusije kako bi zaustavila crnogorski put u NATO. Premijer Đukanović otvoreno je optužio Demokratski front da nudi novac “za izdaju Crne Gore”.

Predsjednik crnogorske vlade i lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović najprije u uvijenoj formi, a potom eksplicitno, saopštio je da Rusija pomaže dio opozicije u Crnoj Gori uoči parlamentarnih izbora, zakazanih za 16. oktobar.

Štaviše, on sada tvrdi da su "sve vrijednosti koje su osvojene na referendumu 21. maja 2006. godine, na probi i na ovim izborima" i dodaje da su "svi oni koji su tada bili protiv Crne Gore, sada su još ostrašćeniji jer su umislili da su u funkciji odbrane sveukupnog pravoslavlja".

"Zašto to rade? Da bi oni nemoralno i nezasluženo, nametnuto izvana, došli na čelo Crne Gore protiv čije su obnove i razvoja udarnički radili svih 25 godina, da bi pokupili mrvice sa ruskog stola, odakle se plaća njihova izdaja Crne Gore. I da bi, dako, poslije izbora, morali da opravdaju novac kojim su potkupljeni", rekao je premijer.

Đukanović je na predizbornom skupu u Bijelom Polju optužio lidere DF-a da su “prodali dušu đavolu” i da nude novac za izdaju Crne Gore, kako bi ih “uveli u svoje petokolonaško kolo”. Oni su, kaže Đukanović, taj posao za interese Srbije obavljali i u vrijeme crnogorskog referenduma o nezavisnosti:

"O tome danas govore njihovi tadašnji finansijeri – potpuno slobodno - kako su ih iznajmljivali za potrebe tadašnjeg velikodržavnog projekta. O tome će za koju godinu govoriti i njihovi današnji, ruski finansijeri. Zašto? Zato što se i u Beogradu i u Moskvi, sa istim prezirom kao i u Crnoj Gori, misli o onima koji izdaju svoju zemlju i koji rade za interese druge zemlje", rekao je Đukanović.

Lider DPS smatra da u ovom trenutku Crnoj Gori treba dalja stabilnost i kontinuitet razvoja, a ne ruski dolari.

Za to vrijeme, iz DF-a poručuju da su tvrdnje Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i Du­ška Markovića­ da kam­pa­nju De­mo­krat­skog fron­ta fi­nan­si­ra Ru­si­ja “naj­o­bič­ni­ja iz­mi­šljo­ti­na i ud­ba­ška pod­me­ta­či­na”.

Umjesto toga, kažu u DF-u, kre­a­to­ri svih iz­bor­nih zlo­u­po­tre­ba, uru­ša­va­nja si­ste­ma, pljač­ka­ških pri­va­ti­za­ci­ja i ko­rup­ci­je, treba da ob­ja­ve sve jav­ne i taj­ne ra­ču­ne DF-a i svih funk­ci­o­ne­ra tog opo­zi­ci­o­nog sa­ve­za, ali pod uslo­vom da se is­kon­tro­li­šu svi ra­ču­ni DPS-a, da bi se vi­djelo ka­ko su oni fi­nan­si­ra­li svo­je kam­pa­nje od de­ve­de­se­tih go­di­na do da­nas.

Politički analitičar Slobodan Jovanović u tekstu koji su objavili crnogorski medji napisao je da se "protiv Crne Gore i njenog puta u civilizovan svet vodi prikriveni rat iza kojeg stoji SPC i njen mitropolit Amfilohije Radović s jedne strane i ruske obavještajne službe s druge strane".

On je napisao da formiranje takozvane Balkanske kozačke vojske u Kotoru u jeku predizborne kampanje, znači “prikriveni rat” protiv Crne Gore.

Ono što je u svemu izvjesno, jeste da je Demokratski front okupio sve snage koje se zalažu protiv crnogorskog puta u NATO, pa se u pozadini aktuelne predizborne kampanje odvija istinski verbalni rat zagovornika i protivnika članstva Crne Gore u Alijansi.

XS
SM
MD
LG