Linkovi

Pregovori CG i EU o finansijskom sektoru


Pregovori Crne Gore sa EU u poglavlju 9 - Finansijske usluge, koje je jedno od najzahtjevnijih u pogledu obaveza, doprinijeće stabilnom funkcionisanju finansijskog sistema, saopšteno danas u Podgorici

Takođe će, kako je ocijenjeno na javnoj raspravi, doprinijeti unaprijeđenju ponude u bankarskom sektoru, kao i uređenju penzijskog sistema.

Glavni pregovarač Crne Gore u pregovorima sa EU Aleksandar Pejović
rekao je da treba ispuniti pet završnih kriterijuma da bi se poglavlje 9 zatvorilo.

„To se odnosi na postizanje nivoa usklađenosti crnogorskog zakonodavstva kada je u pitanju tekovina EU u oblastima banaka, osiguranja, profesionalnih peznija, infrastrukture finansijskih tržišta i investicijskih usluga“, rekao je Pejović na javnoj debati o Poglavlju 9.

On je poručio da je u narednim godinama potrebno postići i nezavisnost regulatornih i nadzornih finansijskih institucija.

„Crna Gora će kroz pregovore dobiti unaprijeđenje ponude i usluga u bankarskom sektoru, čime će domaće tržište imati širi stepen ponuda i niže cijene zbog konkurencije“, kazao je Pejović.

On je naveo i da će sami korisnici imati veći stepen zaštite finansijskih usluga. Ovo poglavlje, rekao je, uređuje i penzijski sistem, tako što uvodi dodatne mogućnosti za penzijske programe pod pokroviteljstvom poslodavaca.

Viceguverner Centralne banke Nikola Fabris, ocijenio je da je finansijski sistem srž svake privrede i jedan od temelja EU integracija.

„Pregovori u tom poglavlju imaju za cilj da obezbijede stabilno funkcionisanje finansijskog sistema, uređivanje poslovanja finansijskih subjekata i zaštitu korisnika finansijskih usluga“, precizirao je Fabris.

Cilj ulaska u EU je da podignemo životni standard, a da bi imali dobro funkcionisanje sistema moramo da imamo adekvatnu regulativu, finansijske institucije i infastrukturu koja će to omogućiti. Cilj ovog poglavlja je da to sve unaprijedimo“, dodao je Fabris.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Andre Lys, kazao je da je finansijski sektor važan zbog razvoja ekonomije Crne Gore.

„Taj sektor se bavi cjelokupnim društvom, građanima, firmama, državnim organima, pri čemu su svi su korisnici finansijskih usluga od kojih zavisimo“, naveo je Lys.

Poglavlje 9, kako je dodao, pokriva četiri oblasti, banke konglomerate, penzije, finansijsku infrastrukturu i hartije od vrijednosti i investicije.

Britanski ambasador u Podgorici, Ian Whitting, rekao je da su finansijske usluge koje uključuju i penzione fondove i osiguranja važan dio unutrašnjeg tržišta EU i jedna od temeljnih principa evropskih integracija.

XS
SM
MD
LG