Linkovi

Korupcija u Srbiji: Percepcija bolja od činjenica


Prema podacima istraživanja Globalni barometar korupcija, građani Srbije smatraju da je nivo korupcije u zemlji smanjen iako se procenat građana koji su davali mito povećao.

Percepcija korupcije u Srbiji je nešto bolja nego pre dve godine i građani imaju više optimizma kada je reč o borbi protiv korupcije. Sa druge strane, kako pokazuje najnovije istraživanje Globalni barometar korupcije, građani su prošle godine u Srbiji više i češće davali mito.

Više od polovine – 55 odsto građana Srbije smatra da je nivo korupcije u poslednje dve godine smanjen, dok se procenat građana koji su davali mito u poslednjih godinu dana povećao, i iznosi 26 odsto.

To su rezultati danas predstavljenog istraživanja Globalni barometar korupcije za 2012/2013 pokazuju i da više od polovine ispitanika u Srbiji smatra da su najkorumpiraniji sektori društva političke stranke, pravosuđe, javni službenici i zdravstvo. Tu su i parlament, policija, mediji i sektor obrazovanja, dok građani smatraju da su najmanje korumpirana verska tela i vojska:

"Najčešću uzroci zašto su građani davali mito – iz ovog istraživanja vidimo u odgovoru da je čak 46 procenata građana reklo da je mito dalo da ubrzao stvar, dok je 15% građana dalo mito jer je to bio jedini način da dobiju uslugu", ističe izvršna direktorka Transparentnosti Srbija, Bojana Medenica.

Kako je rekao programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić, glavni zadatak u borbi protiv korupcije je da se građani uvere da će svaka prijava biti ispitana neselektivno. Po njegovoj oceni optimizam po pitanju suzbijanja korupcije u Srbiji stoji na krhkim nogama, zbog toga što istraživanje pokazuje porast broja podmićivanja.

"Primarni zadatak onih koji hoće da promene nešto jeste da učine da se svaka prijava ispita, da se to učini brzo, da ni jedno pitanje ne ostane neotvoreno. Jer, na taj način se najviše može građanima uliti vera da će se borba protiv korupcije voditi", kaže Nenadić.

Prema istraživanju sprovedenom u septembru prošle godine, u kome je ispitano više od 1.000 građana, Srbija se od zemalja regiona razlikuje po nešto većem optimizmu građana po pitanju borbe protiv korupcije. Prema podacima, 23% građana Srbije smatra da se Vlada efikasno bori protiv korupcije, dok je prosek Balkana 18%.

Takođe, srednja ocena rada Vlade u borbi protiv korupcije za nijansu je bolja i iznosi 2,42 na skali od jedan do pet, u odnosu na 2,24 koliko je iznosila 2010. godine.
XS
SM
MD
LG