Linkovi

Barometar sloboda: Najlošija situacija na Balkanu


Konferencija za novinare Fondacije Fridrih Nojman
Konferencija za novinare Fondacije Fridrih Nojman

Fondacija Fridrih Nojman pripremila je Barometar sloboda, kojim je obuhvaćeno 30 zemalja Evrope i Azije i pokazalo se da su samo zemlje poput Nemačke, Holandije, Belgije i Češke uspele da zadrže visok stepen demokratskih sloboda. Najlošija situacija je na Balkanu, pokazao je takođe Barometar sloboda,

U Evropi je najviše trpela nezavisnost medija, povećan je intenzitet ekonomskog i političkog pritiska na njih, a kako je pokazao Barometar sloboda za 2016-tu godinu, Balkan je prednjačio u tome, zbog čega je u regionu kritičko novinarstvo dovedeno u pitanje.

Na današnjem predstavljanju Barometra sloboda Fondacije Fridrih Nojman, istaknuto je da je interesantna sprega političara i ljudi koji vode medije i biznis zarad ličnih interesa, kao i sve veći broj slučajeva fizičkog i verbalnog nasilja nad novinarima, što za posledicu ima visoko stepen autocenzure u regionu:

"Iz aspekta političkih sloboda, utisak je da su mediji, nezavisnost i sloboda medija najviše trpeli u prethodnom periodu. I koncentracija vlasništva nad medijima, povećan intenzitet ekonomskog i političkog pritiska na medije, kao i visom stepen podele medija po političkim linijama su bele glavne karakteristike medijske scene u Evropi. Balkan nije zaostajao za tim, Balkan je prednjačio", rekao je autor Barometra sloboda Ivan Despotović.

Jedan od autora Barometra sloboda za 2016. Dušan Gamser je ocenio da je na zapadnom Balkanu izostala reforma pravosuđa i da se beleži stagnacija u borbi protiv korupcije, a osnovni razlog za to je preglomazan i nereformisani javni sektor. U borbi protiv korupcije Srbija može da se ugleda na Rumuniju, dodao je Gamser:

"Na Zapadnom Balkanu najvažniji trend u oblasti vladavine prava je izostanak reformi pravosuđa, i dalja zavisnost pravosuđa, kako od izvršne vlasti, tako i od raznih formalnih i neformalnih centara moći druge vrste. Bilo političkih, bilo ekonomskih, bilo verskih, bilo kriminalnih."

Na predstavljanju Barometra slobode je ukazano i na problem slabe zaštite vlasničkih prava u Srbiji i drugim zemljama zapadnog Balkana, a kao primer je naveden “slučaj Savamala. Kako je istaknuto, sprega političkih i ekonomskih interesa ima dominantnu ulogu i predstavlja veliki problem u zaštiti imovinskih prava.

XS
SM
MD
LG