Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_BETA_7april05_Solana_Kostunica_150.jpg">Potpisana promena Ustavne povelje - 2005-04-07


Sporazum su potpisali predsednik državne zajednice Svetozar Maroviæ, predsednici država èlanica Boris Tadiæ i Filip Vujanoviæ i premijeri Vojislav Koštunica i Milo Ðukanoviæ, a svoj potpis na sporazum stavio je i Havijer Solana, koji je svojevremeno bio i jedan od potpisnika Beogradskog sporazuma na osnovu koga su preureðeni odnosi Srbije i Crne Gore.

Sporazumom je predviðeno da se izbori za Skupštinu državne zajednice održe odvojeno u svakoj državi èlanici, istovremeno kada i izbori za republièke parlamente, a da se sadašnjim poslanicima do tada produži mandat. U sporazumu je zapisano i da æe države èlanice nastaviti da ispunjavaju obaveze koje proistièu iz Ustavne povelje, nastaviti rad na ispunjenju uslova za dalje napredovanje u evropskim integracijama, ukljuèujuæi i punu saradnju sa Haškim tribunalom.

Posle potpisivanja sporazuma Svetozar Maroviæ je izjavio da je ovim politièkim sporazumom pokazana puna privrženost evropskim ciljevima i na taj naèin napravljen još jedan korak ka evropskim integracijama i onome što se oèekuje ovih dana, a to je pozitivna Sttudija izvodljivosti.

Ovo je dan nade i sreæe jer je u poslednjem periodu moralo da se prevaziðe mnogo teškoæa, rekao je Havijer Solana posle potpisivanja Sporazuma i izrazio nadu da je sada prevaziðena i poslednju prepreka na putu Srbije i Crne Gore ka Evropskoj uniji. Solana je još jednom naglasio neophodnost saradnje sa Haškim tribunalom i ocenio da je ona u poslednje vreme bila više nego uspešna. Ovo je prvi korak, sledi Studija izvodljivosti, zatim Sporazum o asocijaciji i stabilizaciji a poslednji korak veæ se zna, rekao je Havijer Solana.

XS
SM
MD
LG