Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_2april05_pencil_150.jpg">Rezultati istraživanja ukazuju da škole treba da zamene raèunare sa staromodnim olovkama i hartijom - 2005-04-02


Dvojica nauènika sa univerziteta u Minhenu tvrde da njihovo istraživanje pokazuje da su uèenici koji su koristili raèunare postizali slabije rezultate. Oni u svom istraživanju, koje je izazvalo kontroverzu, takoðe tvrde da kompjuteri u školama imaju jako malo pozitivnih efekata, dok raèunari u kuæama mogu da imaju izrazito negativan uticaj na deèije rezultate u matematici i pisanju.

U ovo, digitalno, doba kompjuteri se smatraju znaèajnim sredstvom koje pomaže deci da se pripreme za vioko-tehnološko radno mesto. Meðutim, novo istraživanje koje je obavljeno u 31-oj zemlji, na uzorku od 100 hiljada uèenika starih 15 godina, pokazuje da bi kompjuteri u uèionicama mogli da predstavljau smetnju deèijem razvoju. U istraživanju se tvrdi da raèunari u kuæama mogu da uèenicima smetaju dok rade domaæe zadatke, što dovodi do slabih rezultata na testovima…da previše kompjutera u školama dovodi do opadanja kvaliteta nastave…kao i da raèunarska pismenost ne podrazumeva da æe uèenici uspeti da dobiju i bolji posao.

Autori izveštaja smatraju da vlade i škole treba da razmisle pre nego što previše novca potroše na kompjuterizaciju nastave.

«Da li sredstva treba više da usmerimo u pismenost i matematiku, na primer.» kaže ova Sandra Mek Neli, obrazovni istraživaè.

Iako se neki od uèenika opredeljuju za program koji proverava ispravnost napisanog teksta, opšti rezultati su ohrabrujuæi.

«Da škole nemaju raèuanre, smatrali bi nas staromodnim, a to bi odbijalo ðake. Ja lièno smatram da su raèunari za ðake izazov da uèe, da uasvrše svoje sposobnosti i da se pokažu pred nastavnicima.» kaže Su Buèer, nastavnica.

Rezultati ovog novog istraživanja su u suprotnosti sa drugim interpretacijama istih podataka, koja pokazuju da su deca, koja kod kuæe imaju više od jednog raèunara, èak godinu dana naprednija od one dece koja nemaju kompjuter.

XS
SM
MD
LG