Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/vatican_Pope_John_Paul_II_210_eng_2apr05_0.jpg">Preminuo papa Jovan Pavle II - 2005-04-01


Papa Jovan Pavle drugi preminuo je danas u Rimu gde je izabran za vodju rimokatolièke crkve kao najmladji kardinal u njenoj istoriji. Kako se primeæuje u osvrtu saradnice Glasa Amerike Sabine Kalstelfranko, papa æe biti zapamæen kao odluèan zagovornik konzervativnih društvenih naèela, ali i kao neumorni borac za siromašne i potlaèene širom sveta...

Šestnastog oktobra 1978. svet je zapanjila vest da je Kardinal Karol Vojtila iz komunistièke Poljske postao novi papa, èime je prvi put u periodu od 450 godina na èelo rimokatolièke crkve došao neko ko nije Italijan.

Kardinalima su bila potrebna dva dana i osam glasanja bi bi izabrali svog novog duhovnog vodju. Medjutim, malo ko je medju okpuljenima na trgu Sv. Petra znao ko je to kardinal Vojtila. Amerièki karidnal Edmund Soka bio je medju onima koje je ta vest iznenadila.

”Nisam mogao da verujem; nikada nisam oèekivao da æe on postati papa...“

Karol Vojtila imao je svega 58 godina kada se kao papa Jovan Pavle II obratio mladima na trgu Sv. Petra:

”Ne plašite se,“ bila je prva reèenica koju je uputio vernicima, reèenica koja je imala duboko znaèenje za njega lièno... Karol Vojtila, ljubitelj sporta i pozorišta, rodjen je 18. maja 1920., u mestu Vadovice. Poèetak drugog svetskog rata zatekao ga je kao studenta na Krakovskom univerzitetu gdje je 1942. odluèio da se posveti crkvi. Pošto su studije teologije bile zabranjene, teologiju je studirao u ilegali... Veæ 1964. postao je krakovski nadbiskup, a tri godine kasnije kardinal. Od dana kada je postao papa bilo je jasno da æe poljski sveštenik ostaviti trag u Istoènoj Evropi. Amerièki nadbiskup Džon Foli izražava uverenje da je papa bio jedan od velikih èinilaca u padu komunizma.

Najveæi utisak na mene lièno ostavio je papin prvi povratak u njegovu rodnu Poljsku 1979. I ja sam bio u njegovoj poratnji. Seæam se da sam tada pomislio, ovo je poèetak kraja komunizma.

Papa Jovan Pavle je bio dinamièna, društvena liènost; proputovao je svet, govorio 8 jezika, proglasio 450 svetaca... Milioni su u njemu videli nadu. Sam papa je govorio da su mu najdirljivije uspomene sa brojnih putovanja bile vezane za ogromne mase okupljenih vernika svih boja kože u kojima je on video božje ljude. Medjutim, najveæu naklonost papa je verovatno oseæao prema mladima. ”Buduænost sveta svetluca u vašim oèima...“

Papina želja da bude što bliže vernicima zamalo ga je koštala života 1981. kada je ranjen u napadu jednog Turèina kome je veæ iz bolnièkog kreveta oprostio taj èin... Papa se glasno protivio ratovima i osudio sukobe na Bliskom istoku, Balkanu i u Africi, postojano apelujuæi na svetske lidere da konflikte rešavaju mirnim putem. Ali, na planu društvenih pitanja, papa je bio i ostao konzervativac: energièno se protivio kontracepciji, prekidu trudnoæe, rukopolaganju žena za sveštenike i ukidanju celibata.

Ako se pravo na život krši u momentu kada se taj život zaèinje u majèinoj utrobi, to predstavlja indirektan udarac za moral. S druge strane, papa je intenzivno nastojao da izmiri sve hrišæane sveta i da izmiri hrišæanstvo sa drugim religijama. Kao prvi papa posetio je jednu sinagogu i izvinio se za sve one katolike koji nisu zaustavili nacistièki progon Jevreja. Papina glavna poruka katolièkoj crkvi bila je zasnovana na nadi i pomirenju.

”Nemojte se plašiti. Moæ svetog duha je sa vama, sa vama. Amen.“

XS
SM
MD
LG