Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/skrible_fort_bragg_ecosystem_eng_150_2jun04.jpg">Ekosistemi zemlje ozbiljno ugroženi - 2005-03-31


Od pojave ljudi na zemlji, ekosistemi, kao što su šume i okeani, obezbedjuju nam osnovne potrebe za život. Ali osim hrane i vode ekosistemi obavljaju i druge koriste funkcije. Na primer, šume proèišæavaju vazduh i oslobadjaju kiseonik. U novom izveštaju Uneska kaže se da je u èak 60 odsto tih funkcija zabeleženo opadanje, ili se one koriste tako da im je onemoguæeno obnavljanje. To opadanje dogadja se uglavnom tokom poslednjih 50 godina. Salvatore Ariko, struènjak Uneska za ekosisteme i bioraznolikost i jedan od autora studije, primeæuje da je u nekim oblastima, kao što je proizvodnja hrane, ipak došlo do poboljšanja:

”Medjutim te funkcije su poboljšane na raèun nekih drugih finkcija. Na primer, nema sumnje da smo izgubili raznolikost živog sveta u šumama. Šumski ekosistemi imaju manje biljnih i životinskih vrsta, manju genetsku raznolikost, što ih èini osetljivijim. Istovremeno i klima se menja, tako da je opadanje nesumnjivo.“

Salvatore Ariko kaže da ljudi zloupotrebljavaju te i druge funkcije ekosistema. Moèvare se isušuju, ulov ribe je preteran, a preseljavanje biljnih i životinskih vrsta u druge krajeve narušava njihov sklad. Globalno zagrevanje, za koje veæina nauènika veruje da se ubrzava zbog ljudskih aktivnosti, takodje se smatra jednim od najveæih uzroka opadanja finkcija ekosistema:

”Preterano iskorišæavamo prirodni kapital. To je kao kada imate novac u banci ali ne trošite samo kamatu veæ i glavnicu. U odredjenom trenutku ta glavnica æe se potrošiti.“

U studiji Uneska iznose se i predlozi kako da se funkcije ekosistema poboljšaju, od obnavljanja moèvara do inicijativa za zaštitu prirodne sredine. Salvatore Ariko kaže da bi politièari trebalo da usvoje globalni pristup kada rešavaju pitanja iz oblasti kao što su transport ili poljoprivreda. Glavna poruka izveštaja jeste da buduænost zavisi od nas samih.

XS
SM
MD
LG