Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/SAF_Insti_Sec_Studies_logo_150_24Feb03_Eng2a.jpg">Studije kriminalistike sve popularnije u Americi - 2005-03-30


Polje kriminalistike - odnosno nauène analize materijala pronadjenih na mestu zloèina - zahteva visoku struènost u mnogim oblastima, ukljuèujuæi poznavanje psihologije kriminalaca. Katedre za kriminalistiku su prepune studenata, podstaknutih kako privlaènim zaposlenjima tako i popularnim televizijskim serijama. Ron Singer, šef laboratorije za kriminalistiku koja pokriva i grad Fort vort, u Teksasu, kaže da ga ljudi neprestano zasipaju pitanjima o njegovom poslu:

”Na televiziji se najèešæe vidi da policajac ispituje svedoke, prikuplja dokaze, a zatim odlazi u laboratoriju gde sam sprovodi analize. Ali u istinskom životu nije tako. Da biste otkrili nešto putem analiza morate da budete nauènik.“

Na katedri za kriminalistiku Univerziteta Merimaunt, u Virdžiniji, postdiplomac Meri Prins kaže kako je nedavno završila praksu u kriminalistièkom odeljenju policije u Vašingtonu, ispitujuæi stare, nerešene zloèine:

”Na televiziji svi dokazi su odmah tu i sve je veoma lako. Ali tokom prakse uvidela sam da ispitivanja traju mesecima. U mnogim sluèajevima svedoci neæe da saradjuju sa policijom. Na DNK analize i otiske prstiju èeka se jako dugo.“

Na istoj katedri Univerziteta Džordž Vašington, profesori i studenti rade na otkrivanju poèinilaca zloèina još od 1968. godine, kada je studije završila prva klasa agenata Federalnog istražnog biroa. Profesor Volter Rou, hemièar po struci, èesto se i sam pojavljuje u sudu kao veštak:

”Kriminalistika postoji veæ odavno. Javila se prvi put u Kini u 11. ili 12. veku, sa tekstom u kome se objašnjava kako proveriti da li mrlja na oštrici noža potièe od krvi ili ne.“

Ali vreme kriminalistièara kao što je bio legendarni detektiv Šerlok Holms davno je prošlo. Da bi se neko danas bavio tom naukom potrebno je mnogo rada i studiranja, o èemu u kriminalistièkim serijama nema ni reèi.

XS
SM
MD
LG