Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/corporate-ethics.jpg"> Etika korporativne amerike: ljubav na radnom mestu - 2005-03-28


Heri Stonsajfer je doveden u Boing da bi popravio imidž tog proizvodjaèa aviona u svetlu korporacijskog skandala. Stoga je dobio otkaz, kad je upravni odbor kompanije otkrio da ima vezu sa svojom koleginicom. Pjer Iv Dugua, poslovni dopisnik francuskog dnevnika Le Figaro, kaže da je otkaz zbog sporazumne veze sa kolegom istinski amerièki fenomen:

”Moji èitaoci ne mogu da razumeju u èemu je problem...Ukoliko im neko ne kaže da je seks postao ilegalan u Americi....Francuzi zaista ne razumeju oko èega je sva ta buka...Èinjenica da u svemu tome nema ni seksualnog zlostavljanja èini èitavu stvar totalno apsurdnom.“

Otpuštanje Stonsajfera ukazuje na sve težu situaciju sa kojom su suoèene amerièke kompanije - kako da se pozabave odnosima izmedju svojih zaposlenih. Fil Lokvud i Sara Veiling poèeli su poznanstvo kao kolege. Sada su venèani.

”Mladi ljudi, rade više no ikada ranije. Pošto su neudati i neoženjeni - u kranjoj lini dolazi do veza u kancelariji,“kaže Sara.

Amerièko poslovno okruženje se dramatièno promenilo tokom proteklih šezdeset godina - danas je na radnom mestu gotovo podjednak broj muškaraca i žena sa blizu 70 miliona uposlenih žena. Meri Stil je sociolog. Ona prouèava atmosferu na radnom mestu na Amerièkom univerzitetu ovde u Vašingtonu:

“Žene su postale deo radne snage, ali, radna mesta se nisu zaista adaptirala u velikoj meri, bar ne na prisustvo žena u radnom okruženju.“

Neke amerièke kompanije su se suprostavile vodjenju evidencije o romantiènim vezama u kancelariji.

”Sa menadžerske taèke gledišta, gotovo je užasavajuæe da morate da pratite i vodite evidenciju o svojim radnicima u tom smislu“, kaže sociolog Meri Stil.

Druge kompanije pokušavaju da reaguju na taj problem. Jedna analiza u poslednje dve do tri godine pokazuje da je dvadeset pet odsto amerièkih kompanija uvelo politiku o sporazumnim romantiènim vezama kolega. Melodi Hobson je predsednik kompanije Ariel Capital Management:

”Jedna oblast koja je zabranjena su romantiène veze u odnosima izmedju šefova i njihovih podredjenih. Zbog brojnih konflikata koji mogu da proizadju iz te situacije.“

Daglas MekKejb kaže svojim studentima na Džordžtaun univerzitetu da slede politiku kompanije, kakva god ona bila:

”Neke kompanije imaju veoma striktnu politiku o zabrani veza medju kolegama, druge kompanije vode politiku u kojoj se možete zabavljati sa kolegom sve dok niste direktno njegov pretpostavljeni ili obrnuto.“

Kompanija XEROX na primer zastupa politiku da ukoliko dvoje kolega poènu da se zabavljaju i ako je jedna od te dve osobe na rukovodeæem položaju moraju o tome da obaveste menadžment i promene svoje položaje. Izvršni direktori te kompanije, poput onih u drugim kompanijama, pokušavaju da ogranièe svoju odgovornost i izbegnu konflikt interesa za svoje radnike. Medjutim, veæina kompanija shvata da je nemoguæe zaustaviti veze na radnom mestu.

”Nikada neæe uspeti da stoprocentno eliminišu taj fenomen na radnom mestu, ali moraju da budu odgovorni i aktivni u pružanju smernica službenicima i šefovima, kao i u opštem pristupu takvim situacijama“, kaže Meri Stil.

Za profesora MekKejba to je prilièno jednostavno.

”Ja razmišljam kao moj dragi, stari tata koji mi je jednom rekao da se ne zabavljam sa ženama na radnom mestu“. *

XS
SM
MD
LG