Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/amazon_lucille_ball_150_se.jpg">Serija “Volim Lusi” bila je najpopularniji televizijski program tokom 50-ih godina prošlog veka - 2005-03-26


Neki kritièari èak pripisuju nastanak komedije situacije, odnosno današnjeg sitkoma, gospoði Bol koja je bila kjuèna ne samo kao glumica veæ i kao producent serije.

Jedan od moguæih razloga velikog uspeha serije mogao bi da bude i veza sa stvarnim životom gospoðe Bol. Naime, ona u seriji igra Lusi, suprugu kubanskog muzièara Riki Rikarda, koga igra njen muž Dezi Arnez.

Lusil Bol i muzièar Deziderio Alberto Arnaz de Aèa Treæi, kako je bilo kršteno ime Dezija Arneza, susreli su se na jednom snimanju 1940. i ubrzo se venèali. Tokom narednih deset godina, ona je nastupala u filmovima i na radiju, dok je on putovao sa svojim orkestrom. Lusil Bol je 1950. bila zvezda radio programa “Moj najdraži muž”, pa je kompanija CBS odluèila da na osnovu toga napravi i televizijski program. Gospoða Bol je tražila da u seriji igra i njen suprug, ali je CBS to odbio. Lusi i Dezi su onda krenuli na izuzetno uspešnu truneju po Americi, kako bi naveli CBS da se predomisli, što je kompanija konaèno i uèinila. Gospoða Bol je pokazala izuzetan oseæaj za televiziju, pa je postavila uslov da njihova serija bude snimana u Holivudu, na filmskoj traci, pred živom publikom. Ona je na taj naèin uspela da obezbedi visoki kvalitet snimaka, a saèuvala je i životnost samog programa. Postignut je kompromis sa CBS-om, pa su Dezi i Lusil – kroz svoju komapniju DEZILU Prodakšns – postali i suvlasnici same serije “Volim Lusi.”

Gospodin Arnez se profesionalno bavio muzikom i predvodio je orkestar, što su sve elementi koji su korišæeni u seriji. Vrlo èesto bi gospodin Arnez imao ozbilnu ulogu, dok bi Lusil Bol unosila komiène elemente.

Iako je tokom 50-ih dobila skoro sve moguæe nagrade kao televizijska glumica, Lusil Bol nije mogla da izbegne tadašnjoj politièkoj stvarnosti. Tada su je optužili da je komunista, a FBI je èak o njoj vodio i tajni dosije, slièno kao što je radio i sa drugim Holivudskom zvezdama.

Lusil Bol i Dezi Arnez su se razveli 1960, a gospodin Arnez je svoj udeo u komapniji Dezilu prodao svojoj bivšoj supruzi, koja je na takav naèin postala prva žena u istoriji, koja je bila vlasnik jednog od najveæih Holivudskih studija.

Gospoða Bol je nakon toga bila zvezda u još nekoliko progarama. Serija “The Lucy Show” se prikazivala od 1962. do 1968, a nasledila ju je serija “Evo je Lusi” koja je na malim ekranima bila prisutna sve do 1974. Reprize svih tih programa i danas mogu da se vide na kanalima amerièkih TV stanica, a mlada publika i dalje uživa u scenskim životima Lusi i Dezija.

Gospodin Dezi Arnez je umro 2. decembra 1986, u 69. godini, dok ga je Lusil Bol nadživela 3 godine. Iako ih više nema, njihovi programi i brojin Internet sajtovi èuvaju seæanje na Lusi i Dezija. Èak i nakon svih ovih godina ja “Volim Lusi.”

XS
SM
MD
LG