Linkovi

26. marta 1997. tragièni ritual èlanova sekte ”Nebeska kapija“ - 2005-03-24


26. marta 1997. policija u mestu Ranèo Santa Fe, predgraðu San Dijega u Kaliforniji, otkrila je 39 žrtava masovnog ubistva èlanova sekte ”Nebeska kapija“. Dvadeset osam žena i 18 muškaraca razlièitog godišta sa tamnom odeæom i patikama tamne boje, naðeni su kako leže mirno, bez traga povrede. Istraga je pokazala da se radi o pripadnicima kulta ”Nebeska kapija“, èiji je voða Maršal Aplvajt, u oktobru 1996. iznajmio kuæu u Ranèo Santa Feu, rekavši vlasniku da su oni anðeli poslati na Zemlju. Aplvajt, koji je takodje izvršio samoubistvo, zagovarao je apstinenciju, a svoje sledbenike je ubedio da se iza Hejl-Bopove komete koja se tada kretala ka Zemlji, nalazio svermirski brod koji dolazi po njih. Krajem marta 1997, kada je kometa bila najbliže zemlji, Maršal Aplvajt je zajedno sa svojih 38 sledbenika popio smrtonosnu dozu fenobarbituola i vodke. On i njegovi sledbenici umirali su tokom nekoliko narednih dana, nadajuæi se da æe napustiti svoje, kako su govorili ”telesne posude“, uæi u svemirski brod i njime kroz ”Nebesku kapiju“ u više postojanje. Iako je samoubistvo pripadnika ovog kulta izazvalo šok javnosti u Americi i skrenulo pažnju na postojanje velikog broja sliènih kultova, na njihovom ukudanju ništa nije niti može biti uraðeno zbog slobode veroispovesti koja je garantovana Ustavom SAD.

XS
SM
MD
LG