Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/20th_century_fox_robots_movie_poster_210_eng_12mar05.jpg">Roboti za decu i odrasle - 2005-03-24


Ko o èemu - Novosti iz tehnologije o robotima. Ali tu temu je teško zaobiæi kada se skoro svakoga dana javlja nešto novo i zanimljivo.

Amerièki pronalazaè Din Kamen došao je do zakljuèka da u amerièkim prodavnicama nema dovoljno igraèaka koje bi današnju mladu generaciju uvelo u tajne robotike. U saradnji sa nekim firmama Kamen je pokrenuo inicijativu da se pojedincima i školama omoguæi da aktivno uèestvuju u takmièenjima u gradnji robota. Tako je nastao komplet nazvan Veks kit, slièan igraèkama za gradjenje mehanièkih naprava od metalnih delova, sa zavrtnjima i maticama, kakve su se sredinom prošlog veka prodavale u svetu. Ali u verziji iz 21. veka tome je dodat kompjuterski kontrolni èip koji može da se programira i šestokanalni bežièni upravljaè. Komplet je namenjen najviše srednjoškolcima i hobistima koje zanima robotika, a koji su veæ prevazišli igraèke poèetnog nivoa, kao što je komplet kompanije Lego. Veks kit imaæe više od 500 delova, koštaæe 299 dolara, a uputstvo za upotrebu sastavljeno je u saradnji sa Univerzitetom Karnegi Melon, vodeæim u svetu na polju robotike. U prodaji bi trebalo da se pojavi 5. aprila. Ako je robot koga gradite komplikovaniji, proizvodjaèi kažu da æe posebno moæi da se kupuju i mnogi dodatni delovi.

XS
SM
MD
LG