Linkovi

Trgovina ljudima - 2005-03-18


Policija u Nigeriji se okomila na trgovce ljudima. Kamion za transport ribe je nedavno zaustavljen u prestonici Lagosu. U kamionu je bilo 64-oro dece, veæinom devojèica - od kojih nijedna nije bila starija od 14 godina. Nigerijska vlast je takoðe nedavno uletela u jedno sirotište pod sumnjom da se u njemu obavlja i trgovina decom. Robert Limlin, šef programa za zaštitu dece u Nigeriji, pod pokroviteljstvom Deèijeg fonda Ujedinjenih nacija, kaže da je trgovina decom u Nigeriji veoma ozbiljan problem.

“Situacija sa trgovinom decom je stari fenomen, koji pothranjuje siromaštvo, ukljuèujuæi i nezaposlenost i deèiji rad, koji su veoma rasprostranjeni u nekim delovima Nigerije. I naravno, takoðe ga pothranjuje trgovina povezana sa prostitucijom”, kaže Robert Limlin. Situacija u Nigeriji nije jedinstvena. Šest do osam stotina hiljada, veæinom žena i dece, preproda se svake godine preko državne granice. Džon Miler, direktor kancelarije amerièkog Državnog sekretarijata, koja prati trgovinu ljudima, objašnjava da postoji mnogo oblika eksploatacije.

“Kategorije ropstva su seksualno ropstvo, zatim služenje u kuæi, ropski rad u fabrici, na farmi, upotreba dece za borbu i robovi koji služe kao jahaèi kamila. Verujemo i rekao bih da se sa time slaže veæina posmatraèa, da je seksualno ropstvo najrasprostranjenije”, kaže Džon Miler. Sjedinjene Države su od 2001, izdvojile gotovo trista miliona dolara za programe protiv trafikinga u svetu. Sjedinjene Države takoðe pomažu drugim vladama da razrade zakone protiv takvog zla, stvore specijalne policijske jedinice, uvedu programe za obuku za borbu protiv trafikinga i pomognu u spasavanju žrtava. Predsednik Džordž Buš je naglasio da je “ljudski život dar našeg Tvorca i da nikada ne bi trebalo da se prodaje”.

XS
SM
MD
LG