Linkovi

12. marta 1947. Trumanova doktrina - 2005-03-10


12. marta 1947. godine, tadašnji amerièki predsednik, Hari Truman najavio je novu amerièku politiku kojom je, pored ostalog, bilo predviðeno suzbijanje komunizma. U govoru koji je kasnije postao poznat pod imenom Trumanova doktrina, ovaj amerièki predsednik je od Kongresa tražio sredstva za Grèku i Tursku, kako bi mogle da se suprotstave komunistièkim ustancima:

”Smatram da podržavanje slobodnih naroda koji se suprotstavljaju pokušajima naoružanih pripadnika manjina ili stranom pritisku da budu pokoreni mora da bude politika Sjedinjenih Država. Verujem da moramo da pomognemo slobodnim narodima da samostalno odluèe o svojoj sudbini. Smatram da naša pomoæ treba prvenstveno da dolazi kroz privrednu i finansijsku pomoæ, koja je suštinskog znaèaja za privrednu stabilnost i odgovarajuæi politièki proces“, rekao je predsednik Truman.

Amerièki Kongres odobrio je 400 miliona dolara pomoæi Grèkoj i Turskoj. Trumanova doktrina bila je osnova amerièke spoljne politike tokom Hladnog rata.

XS
SM
MD
LG