Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_BETA_1march05_invisibility_150.jpg">Nevidljivost ipak nije nemoguæa - 2005-03-02


Ideja o tome da objekti ili živa biæa mogu da postanu nevidljivi do sada je bila realna samo u knjigama nauène fantastike. Ali tehnologija grabi napred tako krupnim koracima da je nešto što je bilo nemoguæe juèe, danas veæ - najblaže reèeno - možda i moguæe.

Dvoje istraživaèa sa Univerziteta države Pensilvanije, u Pitsburgu, kažu da bi njihov takozvani ”plazmonièni pokrov“ mogao da uèini objekte skoro nevidljivim. Za sada postavljen samo kao teorija, ovaj koncept po svemu sudeæi ne krši nikakve zakone fizike.

U stvari, ideja se zasniva na principu poznatom iz prirode, da neki objekat može da se uèini ”prividno nevidljivim“ ako se njegova boja savršeno poklapa sa bojom pozadine i okoline. Drugim reèima, ako neki objekat ne bi odbijao niti apsorbovao svetlost koja pada na njega, za posmatraèe bi bio nevidljiv. E tu sad stupaju na scenu plazmoni, talasi elektrona koji se dobijaju kada kada se elektroni na površini metalizovanog materijala kreæu u ritmu. Istraživaèi kažu da bi pokrov od plazmoniènog materijala zanemarljivo malo rasipao svetlost ukoliko je frekvencija svetla bliska frekvenciji plazmona. Struènjaci kažu da bi na osnovu ovog otkriæa bilo moguæe proizvesti veoma efikasne elektronske mikroskope ili, na primer, materijale koji spreèavaju zasenjivanje. A i svemirski brodovi postali bi nevidljivi - barem za teleskope koji rade na talsnim dužinama ispod vidljive svetlosti.

XS
SM
MD
LG