Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_un_annan_eng_210_3apr03.jpg">Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predoèen izveštaj generalnog sekretara Kofija Anana o situaciji na Kosovu - 2005-02-24


U izveštaju se ocenjuje da su bezbednosne prilike stabilne, da je – uopšte posmatrano - ostvaren odreðeni napredak, ali da je "uèesæe manjina u društvenim i politièkim procesima i dalje marginalno" i da Vlada Kosova nije uèinila dovoljno da kazni sve etnièki motivisane zloèine. Nijedan od osam standarda demokratskog društva kojima meðunarodna zajednica uslovljava poèetak diskusije o konaèno statusu Kosova, nije dostignut, ocenio je u izveštaju generalni sekretar Svetske organizacije, Kofi Anan.

U izveštaju koji se odnosi na period od 1. novembra 2004. do 31. januara 2005, Anan konstatuje kako je kosovska vlada dala prioritet ispunjenju standarda koji se tièu manjinskih zajednica, koje su uprkos tome marginalizovane i oseæaju se ugroženo. Anan traži od kosovskih vlasti da u tom kontekstu sa reèi preðu na dela – i da kosovskim Srbima i drugim zajednicama obezbede – sigurnost, slobodu kretanja, pristup pravosudnim i zdravstvenim institucijama i stvore klimu poverenja na svim nivoima.

Šef misije UN na Kosovu, Soren Jesen Petersen, rekao je danas u obraæanju Savetu bezbednosti da je ova, 2005. godina, kljuèna za Kosovo i da postoje dobri izgledi da bi u drugoj polovini godine mogla da poène diskusija o konaènom statusu pokrajine.

“Nakon što u maju objavim novu tehnièku procenu, polovinom godine obaviæemo sveobuhvatnu analizu primene standarda. Ako zakljuèimo da je ostvaren znaèajan napredak, meðunarodna zajednica mora da bude spremna za poèetak procesa koji vodi ka diskusiji o konaènom statusu. Istovremeno, moramo da razumemo da bi – kako se budemo približavali diskusiji o konaènom statusu, moglo da doðe do poveæanja tenzija. Kosovski Albanci, koji žele da rasprava što pre poène, shvatili su da bi svako nasilje odložilo poèetak tog procesa. Na drugoj strani, oni koji pokušavaju da spreèe taj proces, mogu pomisliti da je nasilje jedini naèin da se to uèini. Naša poruka mora da bude jasna – moraju se spreèiti sve provokacije i nasilje koje za cilj ima zaustavljanje napretka ka stabilnom i multietnièkom društvu”, kazao je Petersen.

Meðunarodni administartor na Kosovu, rekao je da je 2005. kljuèna godina za Kosovo, jer veæ postoji visok stepen saglasnosti o tome kojim putem doæi do pregovora o konaènom statusu. “Odlaganje tog procesa”, kazao je Petersen, “samo bi produžilo bol, poveæalo rizik i odložilo dan kada æe region okrenuti leða bolnoj prošlosti i krenuti ka zajednièkoj, evropskoj buduænosti”.

Petersen je, u obraæanju SB-u, sa zadovoljstvom najavio za 10. mart najavio nastavak dijaloga Beograda i Prištine, u okviru radnih grupa za nestale, koji – kako je rekao – Beograd veæ 12 meseci bojkotuje.

Predstavnik Beograda – šef Kooridancionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojša Èoviæ ocenio je - u obraæanju Savetu bezbednosti – kako je zbog loše situacije u pokrajini koju je konstatovao i Kofi Anan - odluka o otvaranju pitanja buduæeg statusa Kosova pogrešna.

“U posljednjih šest godina, nova stvarnost Kosova i Metohije je takva da srpska nacionalna zajednica nestaje pod nasilnim delovanjem veæinske zajednice. Ako je to važno merilo za ocenu standarda u oblastima vladavine prava, demokratije i zaštite manjina, onda ne samo da na Kosovu i Metohiji imamo status kvo, nego imamo opštu regresiju”, kazao je Èoviæ - istièuæi da bi poštovanje suštinskih odredaba Rezolucije 1244 predstavljalo veliki korak napred.

Po njegovim reèima pitanje buduæeg statusa pokrajine otvara se pod izgovorom da je aktuelno stanje neodrživo.

“Izgovore ne treba tražiti ni u kosmetskim Srbima ni u Beogradu, veæ u opštem ambijentu koji vlada u pokrajini, a koji odlikuje nedovoljna politicka zrelost lidera veæinske zajednice.

Probleme na Kosovu, rekao je Èoviæ - možemo tražiti u èinjenici da Skupština i Vlada Kosova nisu istinski multietnièke, da su mediji stavljeni u službu kampanje za nezavisnost, da se privatizacija odvija nezakonito i da se koristi za etnièko èišæenje Srba ekonomskim metodima, da nema zaštite nealbanskih zajednica, povratka prognanih, slobode kretanja, a ni strategije za rješavanje nezaposlenosti. Èoviæ je rekao i kako nije taèno da je Beograd bojkotovao dijalog sa Prištinom.

XS
SM
MD
LG