Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/tv_10feb05_onlinedating_150.jpg">Sve veæi broj žena i muškaraca u Americi pokušava da naðe partnere putem interneta - 2005-02-17


Majk je samo jedan od miliona muškaraca i žena koji se, željni zabavljanja, pa èak i braènih veza, pridružuju mreži koja obuhvata zainteresovane iz celog sveta. Kako on navodi, dovoljno je napisati oglas i poslati ga sa slikom jednoj od agencija na internetu kako bi ponude poèele da pristižu. Jednu od njih je poslala i Niki, samohrana majka iz Pekinga koja je bila zainteresovana da upozna, kako sama navodi, interesantnog muškarca. Posle godinu dana dopisivanja, Majk je otputovao u Peking kako bi upoznao Niki. Tada ju je zaprosio i ove godine oni slave dvogodišnjicu sreænog braka.

Džef Koen, osnivaè jedne od agencija za upoznavanje putem Interneta i autor programa koji poduèava klijente kako da to uèine za nepunih 30 minuta, navodi…

“Samo u Sjedinjenim Državama više od 30 miliona muškaraca i žena odluèilo se da pokuša da preko Interneta pronaðe idealnog partnera. Agencije koje pružaju ovakve usluge zaradjuju oko 300 miliona dolara godišnje i dok njihova popularnost raste i u drugim delovima sveta, posebno u Aziji i Južnoj Americi. Oèekuje se da njihove zarade nastave da rastu,” kaže Koen.

Prema zvaniènim istraživanjima, klijenti potroše više od 500 miliona amerièkih dolara godišnje na usluge popularnih agencija za pronalaženje partnera kao sto su ”Jahu Personal“ (Yahoo Personal), ”Meè.kom“ (Match.com), ”I-harmoni“ (E-Harmony) i ”Majspejs.kom“. (Myspace.com). Uspeh ovih kompanija leži u njihovom obeæanju da æe uskladiti ne samo godine i rasu, veæ i politièka opredeljenja, versku pripadnost i hobije zainteresovanih. Trenutno je registrovano 700 legalnih veb sajtova koji omoguæavaju stvaranje meðunarodnih kontakata medju klijentima.

Meðutim, Ronald Gudstin, profesor marketinga na Univerzitetu “Džordžtaun” u Vašingtonu, smatra da postoji i negativan aspekt ovog popularnog naèina upoznavanja.

“Porast popularnosti Interneta ne znaèi samo korisno informisanje, veæ i moguænost raznih vrsta zloupotreba preko mreže, koju brojne agencije koriste samo kako bi zaradile što više novca. Èesto se radi o i nekoj vrsti seks biznisa,” kaže Gudstin.

Uprkos mnogim kritikama upuæenim agencijama, njihov uspeh se nastavlja, dok su Kendi i Rasel još jedan primer kako je za kratko vreme moguæe naæi partnera uz pomoæ Interneta.

“Seæam se kada sam dobio njen prvi imejl pre dve godine, posle èega su usledili mnogobrojni telefonski razgovori koji su prethodili našem susretu. Potom sam upoznao njenu mamu, što je predstavljalo najteži test jer je ona žena tradicionalnih uverenja iz Perua. Na sreæu, sve se završilo kako treba i nas dvoje smo se verili prošlog avgusta,” kaže Rasel.

Uzimajuæi u obzir da romantièna upoznavanja i nalaženje partnera preko interneta pre deset godina nisu ni postojali, interesantno je da to postaje jedan od glavnih naèina upoznavanje i sklapanja brakova. I, dok eksperti i dalje upozoravaju na moguænosti zloupotrebe usluga ovih agencija, ljudi širom sveta veruju da one mogu da im pomognu u ostvarenju njihovih snova.

XS
SM
MD
LG