Linkovi

<img align=left border=1 width=90 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/220_technology.gif">Slepim pacijentima usadjeni digitalni senzori za svetlo - 2005-02-08


Prema najnovijoj vesti, èetvoro pacijenata jednog oftalmološkog centra u Sjedinjenim Državama ušlo je u istoriju kao prvi ljudi kojima su u oèi usadjene solarne æelije za delimièni povratak izgubljenog vida.

Pacijenti u Univerzitetskom medicinskom centru Raš, dobili su mikroèipove preènika 2 milimetra i debljine jedan hiljaditi deo inèa, što je tanje od debljine ljudske vlasi. Èipovi su specijalno konstruisani za ljude obolele od bolesti zvane retinitis pigmentosa, od koje se vidno polje sužava na veoma malu taèku, što znaèi da su praktièno slepi. Tokom prethodnih probnih usadjivanja, pacijenti su izvestili da su bili u stanju da èitaju slova, da su bolje videli boje i da im se vidno polje proširilo. Neki pacijenti su bili u stanju da prepoznaju i crte lica drugih, što ranije nisu mogli, a drugi su izjavili da se više ne sudaraju sa nameštajem i drugim objektima. Èip nazvan ”veštaèka silikonska retina“ sastoji se od približno 5 hiljada mikroskopski sitnih solarnih æelija koje pretvaraju svetlo u elektriène impulse. Njihova svrha je da zamene ošteæene fotoreceptore, odnosno æelije koje rade na istom principu pretvaranja svetlosti u elektriène impulse. Hirurzi su supeli da èitavu operaciju izvedu napravivši samo tri mala reza na jabuèici oka, velièine preènika šivaæe igle. Ako organizmi pacijenata ne budu odbacili usadjene èipove, nauènici se nadaju da bi amerièka Agencija za kontrolu hrane i lekova mogla da odobri njihovu redovnu upotrebu u oftalmohirurgiji.

XS
SM
MD
LG