Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_bush_eng_210_07feb05.jpg"> Predsednik Buš je uputio Kongresu predlog budžeta u iznosu od 2 biliona 570 milijardi dolara - 2005-02-08


Predsednik Buš je uputio Kongresu predlog budžeta u iznosu od 2 biliona 570 milijardi dolara, kojim se predvidja ukidanje 150 programa federalne vlade - od pomoæi farmerima i nekih elemenata zdravstvene zaštite za siromašne i veterane do zaštite okoline i obrazovanja. Govorom u Ekonomskom klubu u Detroitu, u državi Mièigen, predsednik je danas zapoèeo kampanju pridobijanja podrške za svoj predlog budžeta.

Predlog budžeta bi mogao da zabrine neke studente pošto se njime predvidja ukidanje nekih tipova federalnih studentskih zajmova.

Kada ser radi o avio-saobraæaju može se oèekivati poveæanje federalnih taksi od šest dolara za povratnu kartu.

Za one koji više vole železnicu – Amtrak, kompanija pomaže vlada, mogla bi da ukine neke linije.

A, korisnici jednog od državnih programa zdravstvene zaštite, medikeid, otkriæe da se predlaže njegovo smanjenje za 45 milijardi tokom sledeæiih 10 godina.

«Ovo nije igra. Ovo bi moglo da dovede do posledica u životima ljudi,» kaže senator Konrad.

Obrazovni programi bi mogli da budu najteže pogodjeni - predvidja se ukidanje preko 48 programa. Medju njima je i program za uklanjanje droga i nasilja iz škola. Predsednik Buš kaže da je predložio ukidanje programa koji nisu doveli do rezultata i da je spreman za borbu.

«Kongres treba da razmotri ovaj predlog i da ga usvoji ponašajuæi se na fiskalno odgovoran naèin,» kaže predsednik Buš.

Predsednik želi da poveæa izdatke za odbranu, unutrašnju bezbednost, i da uèini trajnim smanjenja poreza uvedena na njegov predlog.

Danas u Detroitu, predsednik je nastojao da obrazloži ukidanje brojnih programa u svom predlogu.

«Kongresni lideri i poslovni sektor izražavaju zabrninutost ozbog izdatrakla federalne vlade. Ja sam èuo njihove primedbe i sastavio rpeddlog budžeta koji odražava našše zajednièkje zabirnutosti. Sada Kongres treba da mni se pridruži i da uvede discpiplionu u federalni vbudžet

Disciplina znaèi doneti teške odluke. Svi vladini programi su doneti sa dobrim namerama, ali svi nisu proizveli dobre rezultate, rekao je predsednik Buš.»

Demokrate tvrde da predlog budžeta ne sadrži sve potrebne informacije pošto izmedju ostalog ne ukljuèuje više od 100 miliona dolara dodatnih troškova koje je predsednik zatražio za finansiranje vojnih operacija u Iraku i Avganistanu, ili gotovo bilion dolara koliko bi koštala reforma sistema socijalnog osiguranja koju je takodje predložio. Funkcioneri administracije tvrde da su ti troškovi izostavljeni zato što je predlog budžeta otišao u štampu pre nego što su dodatni troškovi mogli da budu uneti u njegov tekst.

XS
SM
MD
LG