Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/hydrogen_car.jpg">Poèevši od sledeæe godine Njujork æe testirati jedna broj vodoniènih vozila - 2005-02-05


Kompanija Dženeral Motors æe obezbediti vozila koja pokreæu vodoniène gorivne æelije, što je deo plana da se vozila tog tipa uvedu u širu komercijalnu upotrebu.

Vodonièno vozilo kompanije Dženeral Motors pokreæe vodonièna gorivna æelija koja uopšte ne zagadjuje vazduh. 13 takvih vozila biæe dato Njujorku radi testiranja, a u cilju njihove eventualne komercijalizacije. Jedna od glavnih prepreka za sada je nedostatak stanica koje bi snabdevale takva vozila vodonikom.

Džeremi Bentam, Izvršni direktor odeljenja za vodonièna vozila, kompanije Šel, kaže da zajedno sa Dženeral Motorsom, Šel planira da u Njujorku otvori treæu stanicu za vodonik u Americi.

«Verujemo da æe vodonièna vozila biti privlaèna za naše kupce i ujedno pristupaèna njihovom džepu. Smatramo da se tu radi o poslovnoj šansi, koju s jedne strane želimo da stvorimo, a s druge da odgovorimo na nju,» kaže Bentam.

Vodonièna vozila pokreæe elektrièna energija koja se stvara hemijskom reakcijom sjedinjavanja vodonika i kiseonika, a njihov jedini izduvni gas je – vodena para. Ekološke prednosti vodoniènih vozila su tako oèigledne da je Island, na primer, odluèio da zapoène program potpunog prelaska na vodonik, kao gorivo, u periodu od 20 godina, kako bi se potpuno oslobodio zagadjenja ugljovodonika. U kompaniji Dženeral Motors tvrde da «zelena buduænost» nije tako daleka ni tako skupa kao što možda izgleda.

«Naš cilj je da proizvedemo model koji je konkurentan u pogledu trajnosti i performansi, kao i troškova proizvodnje. Recimo da æemo to da postignemo do 2010. Posle toga trebalo bi razviti proizvodne kapacitete i odabrati kamionete i automobile koje bismo želeli da proizvodimo u vodoniènoj verziji. Ipak, to neæemo moæi sve dok ne bude postojala mreža snabdevaèa vodonikom,» kaže Leri Berns.

Dženeral Motors æe u medjuvremenu proizvesti 40 vodoniènih vozila u okviru istraživaèkog projekta koji finansira Sekretarijat za energetiku.

XS
SM
MD
LG