Linkovi

04. februara 1861. uspostavljena Konfederacija Amerièkih Država - 2005-02-02


04. februara 1861. godine, delegacije šest južnjaèkih država koje su se izdvojile iz Sjedinjenih Država sastale su se u Montgomeriju u državi Alabami, na osnivanju Konfederacije Amerièkih Država. Njihov cilj je bila država sa poštovanjem prava èlanica i individualnih sloboda, što je u suštini znaèilo nastavak prakse držanja robova, bez mešanja onih koji se tome protive. Prema podacima, Ustav nove zemlje pisam je èetiri dana, a iako je bio veoma slièan Ustavu SAD, novi vrhovni dokument Konferedacije razlikovao se u tri važe stvari: eksplicitno se priznavao suverenites svake države èlanice, ropstvo je bilo dozvoljeno i njegovo ukidanje je prektièno bilo onemoguæeno. Predsednik Konfederacije mogao je da ima samo jedan mandat od šest godina.

XS
SM
MD
LG