Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/xeno_global_economy_money_150.jpg">Ujedinjene nacije objavile optimistiènu procenu svetske ekonomije - 2005-01-26


Svetsku privredu poèetkom ove godine karakteriše znatan zamah, a kratkoroèni ekonomski izgledi su pozitivini. To je glavni zakljuèak godišnjeg ekonomskog izveštaja UN.

U izveštaju na 125 stranica se navodi da ciklièni oporavak svetske privrede dostiže svoj zenit. Svetski ekonomski rast se poveæao za 4 odsto 2004. godine, a Ujedinjene nacije smatraju da æe ekonomski rast zadržati taj tempo i narednih 12 meseci. Glavni ekonomista UN, bivši kolumbijski ministar finansija, Hose Antonio Okampo, rekao je da svi regioni zemalja u razvoju pokazuju brz ekonomski rast.

”Naravno na èelu sa istoènom Azijom, a zatim i Latinskom Amerikom, koja je napravila uspon od negativnog rasta 2002. godine do pozitivnog rasta prošle godine. Tu su i zemlje zapadne Azije u kojima je ekonomski rast zabeležio relativno nisku stopu 2002. godine, a što je zanimljivo i zemlje podsaharske Afrike, èiji ekonomski rast je bio u porastu proteklih godina, a prošle je dostigao stopu od 4, 5 odsto, što je veoma pozitivno u svetlu nedavnog istorijskog iskustva,” rekao je Okampo.

On je dodao da je pojava Kine kao jedne od velikih ekonomskih sila, zajedno sa SAD, pozitivan razvoj dogadjaja, i da æe garantovati dobre cene robe proizvodjaèima u zemljama u razvoju.

Izveštaj Okampa je ukazao na dva regiona, u kojima su prošle godine zemlje u razvoju pokazale stagnaciju u poredjenju sa prethodnom godinom - jedan je južna Azija a drugi obuhvata zemlje u razvoju na podruèju bivšeg Sovjetskog saveza. Medjutim, u oba regiona, ekonomski rast je relativno visok, gledano istorijski.

U razvijenom svetu, ekonomski uèinak je bio razlièit. Stopa ekonomskog rasta u severnoj Americi se smatra impresivnom, u Japanu umerenom, a u Evropskoj uniji sa izuzetkom nekih novih èlanica, relativno slabom.

Okampo je rekao da takve “globalne neuravnoteženosti”, kako ih je on nazvao, predstavljaju veoma zabrinjavajuæi signal za buduænost. On je ukazao da se glavna neuravnoteženost odnosi na podudaranje veæeg amerièkog trgovinskog deficita sa velikim suficitima u Japanu, Evropskoj uniji i u mnogim zemljama u razvoju. Okampo smatra da pad vrednosti amerièkog dolara pomaže da se neravnoteže ublaže, ali da bi mogao da doprinese usporavanju ekonomskog rasta u preostalom delu sveta.

U izveštaju UN se navodi da visoka stopa nezaposlenosti u zemljama u razvoju predstavlja još jedan izvor zabrinutosti pošto bi spor tempo porasta zaposlenosti mogao da oteža moguænost smanjenja siromaštva. Na pozitivnoj strani, u izveštaju se ne predvidja velika šteta južnoazijskim ekonomijama, kao posledica naleta cunamija, koji je zahvatio to podruèje prošlog meseca. Ekonomsti UN smatraju da bi ekonomije tog regiona trebalo da rastu po stopi od 6,25 odsto, što je gotovo istovetno procenama pre cunamija.

XS
SM
MD
LG