Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/leonardo.jpeg">Pre 486 godina umro genijalan slikar  i arhitekta Leonardo da Vinèi - 2005-01-22


Pre 486 godina umro je èovek koji se smatra najtipiènijim primerom Renesanse - genijalan slikar i arhitekta, neprevaziðeni inženjer i pronalazaè – Leonardo da Vinèi. Meðutim, još uvek se malo zna o tome gde da Vinèi živeo i stvarao.

Veæ skoro 2 hiljade godina, italijanska oblast Toskana, duž reke Arno, poznata je po svojim slavnim umetnicima – Danteu Alegieriju, Mikelanðelu i Leonardu da Vinèiju. Meðutim njihove rdionice su još davno zaboravljene ili uništene. Ipak, nedavno otkriæe u manastiru Santisima Anunciata mogao bi da bude studio u kome je da Vinèi stvarao, kao i prostorije u kojima je živeo, krajem 15-og i poèetkom 16-og veka. Istorièar umetnosti Roberto Maneskalki i njegove kolege otkrile su skriveno stepenište i vratnice, koje vode u prostorije susednog objekta u kome je danas italijanski vojno-geografski institut. Zidovi u tim prostorijama pokriveni su dobro oèuvanim muralima, koji su bili vekovima skriveni od oèiju javnosti. Gospodin Maneskalki kaže da je u ovoj sobi da Vinèi prouèavao ptice i njihov let.

«Po prvi put ovde vidimo ptice koje su dinamiène, u pokretu, životinje koje izgledaju živo i koje lièe na studije o letenju koje je Leonardo pravio.»

Misterija koja povezuje Leonarda da Vinèija i njegovu muzu – Mona Lizu Ðerardini – suprugu jednog firentinskog trgovca, možda æe takoðe biti razrešena u ovim novo-otkrivenim prostorijama. Istorièari veruju da je Leonardo tu živeo dok je stavrao svoje najpoznatije delo – Mona Lizu. Èak je moguæe da je trgovèevu suprugu susreo u manastirskoj crkvi, pošto je porodica Ðerardini tu imala svoju kapelu. Ipak, profesor Alesando Vecosi, direktor muzeja posveæenog Lenoanrdu, je nešto oprezniji.

«Moguænost da se Mona Liza pojavljivala u crkvi Santisima Anunciata ne može se odbaciti. Za to nema potvrde, osim èinjenice da je njena porodica imala veze sa tim manastirom. Zato se može pretostaviti da je i sama Mona Liza dolazila u crkvu ili manastir.»

Prostorije u kojima je otkrivena Leonardova radionica, deo su kompleksa objekata koje su fratri u to doba koristili kao prostor za smeštaj vernika i gostiju.

XS
SM
MD
LG