Linkovi

Polaganje zakletve - 2005-01-19


U Vašingtonu æe predsednik Džordž Buš ponoviti zakletvu koju je prvi put izrekao tokom svoje prve inauguracije u januaru 2001. Tada je zakletvu položio pred sudijom Vilijamom Renkvistom, predsedavajuæim Vrhovnog suda.

“Ja, Džordž Voker Buš, zaklinjem se da æu verno vršiti dužnost Predsednika Sjedinjenih Amerièkih Država i da æu u skladu sa svojim sposobnostima èuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Amerièkih Država, uz Božiju pomoæ.”

Veæ više od 200 godina ova zakletva oznaèava prenos vlasti i predstavlja ispunjenje želje Amerikanaca, u skladu sa izbornim rezultatima. Kada polaže zakletvu, predsednik SAD potvrðuje svoju odanost Ustavu. Bez obzira na njegova lièna oseæanja, na partijsku pripadnost, na verska ubeðenja, predsednik je obavezan da poštuje taj osnovni dokument. U sluèaju da ne ispuni svoju dužnost, on, kao i drugi vladini funkcioneri, može biti opozvan i uklonjen sa položaja, u skladu sa amerièkim Ustavom. Od samog poèetka, SAD su – kako je to rekao Džon Adams, drugi amerièki predsednik – zemlja u “kojoj vladaju zakoni a ne ljudi.” Èinjenicom da su politièku snagu podredili vladavini zakona, Amerikanci su obezbedili da njihova prava budu zaštiæena i da njihova sloboda bude oèuvana. Kao što je predsednik Džordž Vašington rekao tokom svoje prve inauguracije, “oèuvanje svete vatre slobode i sudbina republikanskog oblika vladavine – odnosno demokratije, su sa pravom, po svemu sudeæi, i konaèno povezani sa eksperimentom koji je povren amerièkom narodu.” Dan inauguracije je mnogo više od same inauguracije izabranog voðe. To je proces i duh. To je demokratija u akciji.

XS
SM
MD
LG