Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/mvc5.jpg">Svako ko je igrao video igre na konzolama X-Box ili Playstation zna da je grafika izvanredna - 2005-01-08


Jedna britanska kompanija sada pokušava da ponudi sliènu trodimenzionalnu grafiku i profesionalcima poput arhitekata, inženjera i planera, tvrdeæi da može da im uštedi vreme i novac.

Mark Dvajn je osnivaè kompanije Neat 3D. Pošto je jedno vreme radio za jednu veliku amerièku inženjersku firmu odluèio je da pokuša sa sopstvenim biznisom sa rlo jednostavnom poslovnom filozofijom.

«Došli smo do zakljuèka da možemo da ponudimo sliènu kompjutersku grafiku u raznim oblastima – za planiranje resursa, simulaciju gradnje, ili, na primer, praæenje proizvodnog ciklusa. Moguæe namene su praktièno neogranièene,» kaže Mark Dvajn.

Evo jednog primera. Grafièki prikaz fabrike za preèišæavanje otpadnih voda, koja tek treba da se izgradi. Jedna inženjerska firma je upotrebila tu kompjutersku grafiku na konkursu da bi dobila ovaj posao. Neat 3D takodje pomaže policiji i snagama bezbednosti u njihovom radu. Ti sluèajevi su veoma osetljive prirode i Mark Dvajn može o njima da govori samo na vrlo uopšten naèin.

«Radimo dosta u oblasti forenzièke espertize i obezbedjenja. Ono što radimo je da odemo na mesto zloèina i snimimo ga. Zatim to ubacimo u virtuelni prikaz scene zloèina na kojem možemo da proverimo iskaze protagonista - na primer da li su mogli da vide odredjeni dogajaj i, uopšte, proveravamo celokupan tok istrage,» kaže Dvajn.

Još jedan primer je model atrijuma od stakla koji je trebalo da bude dodat jednoj zgradi u centru Liverpula. Trodimenzionalni prikaz atrijuma je izložen pogledima prolaznika tako da, dok je saobraæaj privremeno poremeæen, oni bar mogu da vide kako æe buduæi atrijum izgledati. Sada pošto je atrijum izgradjen lako se može videti kako se on potpuno podudara sa trodimenzionalnim kompjuterskom grafikom. Još jedna oblast primene ove tehnologije je nuklearna industrija.

«Obavili smo da tako kažem projektovanje celog kompleksa unazad, što može da pomogne u eventualnim planovima za obustavljanje proizvodnje i u planiranju buduæih objekata,» kaže Dvajn.

Imajuæi u vidu brojne primene ove tehnologije, problem kompanije Neat 3D je da se usredsredi na njene glavne primene i da pronadje dovoljan broj radnika.

XS
SM
MD
LG