Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/saylor%20port%20150.jpg">Džon Sejlor: Mi nastojimo da se što veæi broj  amerièkih kompanija angažuje u Srbiji i Crnoj Gori - 2005-01-07


Predsednik Poslovnog saveta SAD-Srbija i Crna Gora sa sedištem u Vašingtonu, Džon Sejlor, ukazao je u razgovoru sa našim kolegom Brankom Mikašinoviæem na prošlogodišnje intenzivne aktivnosti tog saveta i ovogodišnja oèekivanja.

Sejlor:Mi smo tokom protekle godine poveæali zainteresovanost amerièkog poslovnog sektora za Srbiju i Crnu Goru. Krajem 2003., zakonski predlog za normalizovanje trgovinskih odnosa izmedju SAD i Srbije i Crne Gore usvojen je u Kongresu, što je otvorilo dalje moguænosti. Sada imate nove amerièke kompanije koje razmatraju moguænosti poslovnog angažovanja u toj zemlji. Kao što znate kompanije “Motorola” i “Boing” su veæ prisutne u Srbiji i Crnoj Gori, ukljuèujuæi veæ uspešno poslovno delovanje kompanija “US Stil” , “Filips Moris”, ”Galaksi Tajers” i druge. Njihovo prisustvo služi kao mamac za privlaèenje još veæeg broja amerièkih kompanija. Naš savet ovde ukazuje na poslovne moguænosti u Srbiji i Crnoj Gori i u tom smislu mi tesno saradjujemo sa Rièardom Danèiæem, direkotorm amerièke trgovinske komore u Beogradu. Kao rezultat te saradnje, kompanija “ Feèrum Internešnal” je, na primer, angažovana u izgradnji jedinog na Balkanu servis centra u blizini Beograda, a istovremneo promoviše prodaju srpskih bezalkoholnih piæa u Americi.

Glas Amerike:Kakvu zainteresovanost amerièkog poslovnog sektora predvidjate u ovoj godini za Srbiju i Crnu Goru i suprotno?

Sejlor:Ja sam relativno optimistièan u vezi sa ovom godinom. Mi nastojimo da se što veæi broj amerièkih kompanija angažuje u Srbiji i Crnoj Gori. U mojim razgovorima sa predsednikom Srbije, Tadiæem, ministrom inostranih poslova SCG Draškoviæem i ministrom Labusom, uvek je glavna tema kako privuæi što veæi broj amerièkih kompanija u Srbiju i Crnu Goru. Kompanije kao što je “US-Stil”, koja je prva poslovno ušla u tu zemlju, i sama promoviše u Americi poslovnu saradnju sa Srbijom. Ona je pre nekoliko meseci dovela jednu grupu poslovnih ljudi iz Srbije i Crne Gore u SAD, u Njujork, Èikago i Kliveland da bi upoznala amerièke biznismene sa poslovnim moguænostima u Srbiji i Crnoj Gori . U Americi se dobro plasirala srpska kompanija “Fresh and Co.” sa svojim bezalkoholnim piæima. Ta kompanija ima dobre i dobro upakovane proizvode. Industrija nameštaja “Simpo” takodje prodire na ovdašnje tržiste. S druge strane, amerièka inžinjerska i gradjevinska kompanija “Dajnkorp” je zaintersovana za izgradnju kargo i logistièkog centa za centralnu Evropu na beogradskom medjunarodnom aerodromu. Dobro poznate amerièke kompanije ”Bektel” i “Halabrton” i druge, pokazuju direktan interes za izgradnju infrastrukture i industrijskih objekata u Srbiji i Crnoj Gori.

Glas Amerike:Da li vidite bilo kakvu prepreku u ekonomskoj saradnji izmedju SAD i Srbije i Crne Gore?

Sejlor:Glavna prepreka daljem razvoju ekonomske kooperacije je saradnja Beograda sa Haškim tribunalom. Nemam rešenje za to pitanje. Bivši general Ratko Mladiæ i èetiri generala predstavljaju problem, koji se mora rešiti. Kada se to pitanje reši, dolazi poziv za uèlanjenje u “Partnerstvo za mir”, i Srbija i Crna Gora, ako mogu tako da kažem, dobijaju pasoš za intenzivan poslovni ulazak u Evropu i SAD. Ta prepreka neæi otiæi sama od sebe i mora se nekako rešiti, jer æe u suprotnom ekonomija trpeti. Ne može se živeti od donacija i zajmova, veæ od dobro razvijene privrede i ekonomskih odnosa sa zemljama sveta.

XS
SM
MD
LG