Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/gonzales-100.jpg">Danas je došao red na Alberta Gonzalesa da odgovori na kritike - 2005-01-06


Njegova nominacija za državnog tužioca kontroverzna je zbog uloge koju je imao u formiranju amerièke politike kada je reè o tretmanu zatvorenika u Iraku i na Kubi. Kritièari tvrde da je njegova politika stvorla uslove koji su doveli do zlostavljanja zatvorenika kao što je bio sluèaj u iraèkom zatvoru Abu Graib.

Njegova nominacija za državnog tužioca kontroverzna je zbog uloge koju je imao u formiranju amerièke politike kada je reè o tretmanu zatvorenika u Iraku i na Kubi. Kritièari tvrde da je njegova politika stvorla uslove koji su doveli do zlostavljanja zatvorenika kao što je bio sluèaj u iraèkom zatvoru Abu Graib.

«Nasuprot izveštajima, ne smatram da Ženevsku konvenciju niti zastarelom niti prevazidjenom» izjavio je Gonzales pred senatskim odborom.

Senator Patrik Lehi istièe da je grub tretman zatvorenika ravan torturi, i da su zbog takvih aktivnosti amerièke trupe sada u još veæoj opasnosti nego ranije. Medjutim, sudija Gonzales je pokušao da uveri senatore da ne bi dozvolio takav tretman.

Gonzalesove pristalice ukazuju na njegov uspešan rad pravnog savetnika u Beloj Kuæi i smatraju da je njegov savet kada je reè o tretmanu zatvorenika i Ženevskoj konvenciji bio ispravan.

N Senator Džon Kornin postavio je tako pitanje da li iko u odboru ozbiljno misli da Al Kaida poštuje obièaje rata?

Prijatelji kažu da je prièa o Albertu Gonzalesu tipièna amerièka prièa o uspehu. Sin imigranata koji se isticao u akademskoj karijeri završio je pravni fakultet na Harvardu i na kraju postao pravni savetnik predsednika SAD. Gonzalesovi kritièari medjutim brinu da æe ga njegov bliski odnos sa predsednikom Bušom i Belom Kuæom spreèiti da bude objektivan u obavljanju svog posla.

XS
SM
MD
LG