Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_29dec04_Vujacic_150.jpg">Ambasador SCG Vujaèiæ ne smatra da je izostanak sertifikacije obeležio èitavu godinu za nama - 2004-12-29


Odnosi SAD i SCG u protekloj godini su napredovali uprkos izostanku sertifikacije amerièke bilateralne pomoæi zbog problema u saradnji sa Haškim tribunalom, ocenjuje ambasador SCG u Vašingtonu Ivan Vujaèiæ. U specijalnolm razgovoru za Glas Amerike ambasador Vujaèiæ kaže da ne smatra da je izostanak sertifikacije obeležio èitavu godinu za nama.

Vujaèiæ:To je jedan dogadjaj koji naravno skreæe pažnju jer se radi o oceni da ne postoji dovoljna saradnja sa Haškim tribunalom i to je razlog za nepotpisivanje sertifikacije od strane državnog sekretara Kolina Pauela prošle godine. U èitavom nizu drugih domena mislim da je postignut napredak pre svega u saradnji sa Kongresom, drugo dolazi do novog interesa za investiranje, i takodje smo imali èitav niz poseta koje su doprinele boljem razumevanju i razmeni mišljenja.

Glas Amerike:Pomenuli ste dobru saradnju sa amerièkim Kongresom. U kongresu je formiran prvi put srpski kokus. Kako se odvija komunikacija vaše ambasade sa kokusom i šta se oèekuje za narednu godinu?

Vujaèiæ:Mogu da kažem da sam jako zadovoljan pomakom u radu sa Kongresom, i da ova ambasada održava gotovo dnevne veze sa tridesetak kancelarija u Kongresu. Protekle godine smo imali dve posete kongresnih stafera SCG, sprema se treæa za februar, imali smo posetu grupe pet senatora u novembru, i posetu dva kongresmena pripadnika srspkog kokusa u novembru i decembru, mislim da je to nov naèin komunikacije izmedju SCG i SAD što je veoma bitno, i mislim da je to dodatna poluga u pokušaju da se odnosi poprave i unaprede.

Glas Amerike:Zahvaljujuæi zalaganjima srpskog kokusa, u Kongresu je zaustavljena rezolucija o nezavisnosti Kosova. Medjutim izvesno je da æe pitanje Kosova biti otvoreno sledeæe godine.

Vujaèiæ:Neæe biti ništa neobièno da se ta rezolucija obnovi, ona se obnavlja veæ više puta, pretpostavljam medjutim da æe se èuti novi drugi glasovi u vezi takve rezolucije. Naravno ono što je pred nama je sledeæe godine otvaranje pitanja o postizanju standarda na Kosovu koji su propisani od strane medjunarodne zajednice i oèekujem da u Kongresu imamo ljude koji æe malo bolje sagledati realnost Kosova i života nealbanskog stanovništva tamo i da æe podiæi svoj glas u pravcu traženja da se ti standardi ispune do kraja.

Glas Amerike:Na osnovu vaših kontakta sa amerièkim diplomatama, kako vidite pravac amerièke politike kada je reè o opstanku državne zajednice SCG?

Vujaèiæ:Amerika nije promenila svoj stav od poèetka kad se to pitanje otvorilo. On se ukratko sastoji u tome da æe SAD poštovati svaki demokratsku raspravu i rezultat procesa kod nas, što znaèi da posle odredjenog broja godina od potpisivanja Ustavne povelje i formiranja skupštine državne zajednice æe se to pitanje razrešiti tokom 2006. Ameirkanci æe poštovati svaki demokratski ishod. Mislim da ameirèka strana smatra da je to više pitanje kojim se bavi Brisel odnosno EU, i mislim da Amerikanci nisu naroèito angažovani u tom pravcu niti imaju eksplicitne tvrde poruke, jednostvano oni æe poštovati svaki demokratski ishod koji se tamo bude odigrao.

XS
SM
MD
LG