Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/Thai_promo_A40-TOSHIBA_19Apr04_150.jpg">Tošiba napušta proizvodnju plazma ekrana - 2004-12-28


Taman što smo mislili da je elegantni, tanki televizor sa takozvanim plazma ekranom prva stvar koju æemo kupiti kada budemo došli do malo ekstra para, jedan od naveæih proizvodjaèa te vrste ekrana najavio je obustavljanje njihove proizvodnje i prelazak na još noviju tehnologiju.

Doduše, za sada se govori samo o ekranima sa dijagonalom veæom od jednog metra. Japanska firma Tošiba, u saradnji sa firmom Kenon, poèeæe od iduæeg leta da proizvodi takozvane ”elektronsko-emiterske displeje,“ skraæeno SED. Ovakvi ekrani daju isto toliko blistavu sliku kao oni sa katodnim cevima, ali za razliku od njih mogu da budu mnogo veæi i lakši. Istovremeno ne pokazuju karakteristièno kašnjenje, uoèljivo na plazma ili LCD uredjajima. SED ekran sastoji se od dva panela - jednog pokrivenog mnoštvom æelija koje emituju elektrone i drugog po kome je nanet sloj fosfora. U uskom prostoru izmedju njih vlada vakuum. Svaki od pomenutih emitera elektrona predstavlja jedan piksel. Za dobijanje slike na SED ekranu nije potreban tako visok napon kao u klasiènoj katodnoj cevi, a osvetljaj i kontrast su isto tako dobri. Nauènicima u laboratorijama pošlo je za rukom da konstruišu emitere elektrona velièine svega nekoliko nanometara. To znaèi možda æe jednoga dana možda moæi da se proizvode ekrani sa tako malim pikselima da æe slika na njima biti nepojmljivo prirodna. Ako vas zanimaju pojedinosti, adresu æete naæi na našem sajtu, voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG