Linkovi

Amerikanci sve više kupuju poklone preko interneta - 2004-12-26


Sezona prazniènog kupovanja je uveliko poèela. Ona zvanièno poèinje dan posle Dana zahvalnosti, 25. prošlog meseca, kada ljudi masovno kreæu da kupuju poklone za svoje “bliske i drage”. Godišnji uspeh mnogih prodavnica zavisi upravo od pazara oko Božiæa i Nove godine. Meðutim, Amerikanci ne kupuju poklone samo u popularnim šoping centrima, nego sve više i preko interneta. A tvorci i vlasnici veb sajtova sa svoje strane èine sve što mogu da privuku mušterije.

Najnovije ankete ukazuju da ove godine 20 odsto ljudi kupuje prazniène poklone preko interneta. Na veb sajtovima se nude povlastice, kao što su razni popusti i povraæaj dela novca, da bi se mušterije odvukle od pretrpanih duæana. Još jedan argument za kupovanje preko interneta je ušteda vremena. Suzan Dejvidson objašnjava da su radnje udaljene desetak kilometara od njene kuæe i da je i to, osim povraæaja dela novca, razlog što se opredelila za kupovinu preko interneta.

Tradicionalno, prvi vikend posle Dana zahvalnosti se smatrao glavnim periodom za kupovinu preko interneta. Ove godine, na sam Dan zahvalnosti kupovina preko interneta se poveæala za 100 odsto, a prvog dana posle praznika, u petak, za 41 odsto. Analitièari kažu da je jedan od razloga to što su ljudi više znaju o moguænostima interneta i što je poveæan broj brzih provajderskih veza. Pojedine mušterije, poput Keli Mekvajt, vole ideje i naèin na koje se one nude na veb sajtovima.

“Mnogo je zgodnije tražiti i kupovati preko interneta. Koristim ‘Jahu šoping’, a oni imaju razlièite ideje i mnogo prodavaca nudi besplatno slanje”, kaže Keli Mekvajt.

Neki kupci kombinuju internet i klasièno kupovanje - preko interneta pronalaze radnje koja nude najpovoljnije cene. Sara Liri, potpredsednica jednog veb sajta na kojem se cene prikazuju uporedno... Sara Liri, potpredsednik sajta “shopping.com”, objašnjava da ljudi preko kompjutera traže najbolji proizvod, tragaju za najboljim prodavnicama i cenama i da sve to zajedno utièe na porast broja sajtova na kojima se uporeðuju svi ti elementi.

Takvi sajtovi omoguæuju mušterijama da uporede cene odreðenih proizvoda u razlièitim radnjama i to - pritiskom na dugme. Internet trgovci kažu da žele da ljudi promene navike i poènu da kupuju preko interneta cele godine. Svi se naravno nadaju da æe ove sezone da premaše cifru od 18 i po milijardi dolara, koliko je potrošeno na kupovinu preko interneta protekle prazniène sezone.

XS
SM
MD
LG